Odobren projekt NATURE&WILDLIFE

10.08.2018

V njem bomo skupaj s Hrvati razvijali turistični produkt doživetja narave in divjih živali

S prvim septembrom bo RRA Zeleni kras začela izvajati nov projekt, s katerim je uspešno kandidirala na razpisu programa Interreg Slovenija – Hrvaška. V okviru tretjega roka javnega razpisa programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška je bilo do lanskega septembra oddanih 88 projektnih vlog. V letošnjem juniju je bilo odobrenih 17 projektnih predlogov, med njimi projekt Doživetja narave in opazovanje divjih živali z akronimom NATURE & WILDLIFE, ki ga je v konzorciju sedmih partnerjev prijavila RRA Zeleni kras. 

Projekt bo na čezmejnem območju Dinarskega krasa razvil turistični produkt doživetja narave in divjih živali , ki bo v največji meri sledil smernicam odgovornega ravnanja z naravo, še posebej rabe rjavega medveda v turizmu. Gre za eno redkih območij v Evropi, kjer so še ohranjene vse tri vrste velikih zveri (medved, ris, volk). To predstavlja pomembno naravovarstveno in marketinško prednost, ki jo bomo  s konkretnim projektom čezmejnega sodelovanja učinkovito izkoristili.  

Projekt bo v tematski čezmejni turistični produkt Wildlife & Nature Adventure povezal izjemno naravno in kulturno dediščino, jo nadgradil z interpretacijo in novo infrastrukturo za obiskovalce ter tako povečal privlačnost destinacije za specifične ciljne skupine obiskovalcev.  Cilj projekta je tudi povečati ekonomske priložnosti za domačine.

Vodilni partner projekta NATURE & WILDLIFE je RRA Zeleni kras, partnerji na slovenski strani pa so Občina Pivka, Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik,  Jezerski hram- Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Cerknica.  Na hrvaški strani so partnerji Javni zavod Nacionalni park Risnjak, Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o. iz Skrada in Reška razvojna agencija Porin. Pridruženi partnerji pa so Woodland Ways Ltd in The World Owl Trust iz Velike Britanije, Zavod RS za varstvo narave in Zavod za gozdove Slovenije.

Vrednost projekta znaša skoraj 983 tisoč evrov, od tega je za opremo, ki bo izboljšala turistični produkt, na voljo 180 tisoč evrov. Vrednost proračuna RRA Zeleni kras v projektu znaša 313 tisoč evrov, pri čemer 15 odstotkov te vrednosti RRA zagotovi sama. Za obdobje trajanja projekta bo RRA zaposlila eno novo osebo. Projekt bo potekal 30 mesecev oziroma do februarja 2021.