Predstavitev projekta »Interaktivni turizem za vse«

12.02.2019

Projekt novih tehnologij »Interaktivni turizem za vse« bo predstavljen na novinarski konferenci, ki bo v torek, 19. februarja 2019, ob 10. uri v prostorih Zavoda Ars Viva v Podcerkvi.

Virtualna resničnost je nova tehnologija, ki je zasnovana predvsem za prikazovanje dostopnosti, z njo lahka še tako oddaljene in nedostopne točke pokažemo tudi ljudem, ki so za to prikrajšani - gibalno ovirani, starejši, slepi in slabo vidni ter ljudje z motnjami sluha in govora.
Projekt vključuje 6 LAS področij po Sloveniji - LAS Notranjska, kot vodilni partner, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS v objemu sonca, Partnerstvo LAS Zasavje in LAS po poteh od dediščine Turjaka do Kolpe.
S projektom želimo na inovativen, zanimiv način ter z uporabo novih tehnologij predstaviti naravno in kulturno dediščino ranljivim skupinam. Prav tako je vse to zanimivo tudi za ostale turiste in mlade, ki jih nove tehnologije zanimajo in preko katerih vstopajo v svet virtualne resničnosti.
Projekt je bil izbran za sofinanciranje na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3 Programa razvoja podeželja: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


Dodatne informacije o projektu https://www.lasnotranjska.si/interaktivni-turizem-za-vse-eksrp.html.