Vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine UNESCO

20.09.2019

RRA Zeleni kras sodeluje pri aktivnostih povezanimi z vpisom Klasičnega krasa na UNESCO seznam svetovne dediščine. 

Klasični kras obsega vse najznačilnejše kraške pojave in izjemna kraška polja Klasičnega krasa (Cerkniško polje, Planinsko polje in niz Pivških presihajočih jezer), ki so tipičen primer nastanka in razvoja kraških polj; vse najpomembnejše jame na tem območju (med njimi Postojnska jama, Planinska jama, Križna jama in Nova Križna jama) in kraško dolino Rakov Škocjan. Izjemna univerzalna vrednost Klasičnega krasa se kaže v geoloških in geomorfoloških pojavih in procesih – kraških pojavih, jamskem živalstvu in razvoju krasoslovja kot znanosti. 

Trenutno je v teku faza ocenjevanja s strani Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN). Med 15. in 20. septembrom smo v regiji gostili dva terenska ocenjevalca, ki sta si ogledala predlagano območje ter se seznanila z vso ostalo vsebino nominacijskega dosjeja. 

Ena izmed ustaljenih točk tovrstnih terenskih ogledov je tudi srečanje z deležniki predlaganega območja. Namen teh srečanj je predvsem pogovor med ocenejvalci in deležniki  o stališčih in pričakovanjih glede tega, kaj vpis na prestižen seznam UNESCO pomeni eni in drugi strani. NA srečanju v Krpanovem domu so se zbrali predstavniki vseh pomembnejših inštitucij in ponudnikov iz naše regije. V pogovor smo se dotaknili tematik glede tega kaj pomeni UNESCO, kakšne priložnosti ponuja vpis na seznam svetovne dediščine, kako bi bilo urejeno najoptimalnejše upravljanje in kako zagotoviti skrb za nadzor in spremljanje ohranjanja svetovne dediščine.