Odprtje igral na temo gozdnih prebivalcev

08.10.2019

V Pivki, pri Krpanovem domu, bomo 16. oktobra 2019 predali namenu interpretativna igrala na tematski poti Pivška presihajoča jezera. Interpretativna igrala na temo prebivalcev gozda so del tematske poti Pivška presihajoča jezera in so bila delno financirana iz projekta čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška NATURE&WILDLIFE: doživetja narave in opazovanje divjih živali. 

Gre za sedem sklopov igral iz naravnih materialov, ki podajajo delčke zgodbe o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera in s svojo edinstvenostjo vabijo otroke k igri. Postavljena so pri Krpanovem domu in na stadionu v Pivki, pri šoli v Palčju, na igrišču v Trnju ter pri Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi. Namenjena so tako domačinom kot najmlajšim obiskovalcem parka, ki lahko gozdne prebivalce spoznavajo ob urjenju v spretnosti in igri. Investitor je Občina Pivka, partner pri projektu NATURE&WILDLIFE, ki ga vodi RRA Zeleni kras.  Vabilo_NATURE&WILDLIFE_Pivka_16102019.pdf