Vodilna destinacija Zeleni kras podpisala dogovor o sodelovanju

12.11.2019

V okviru DST 2019 je poleg turističnega foruma v Grand hotelu Union potekal tudi slavnostni podpis dogovora o sodelovanju med STO in vodilnimi destinacijami. V imenu vodilne destinacije Zeleni kras (Kras) bo dogovor podpisal direktor RRA Zeleni kras mag. Boštjan Požar. V Sloveniji je 35 vodilnih destinacij, ki jih upravlja 36 destinacijskih organizacij.

Novi izzivi od destinacij zahtevajo nova znanja, kompetence in prioritete ter v skladu s tem nadgradnjo organizacij v DMMO (Destination Management & Marketing Organisation) ter tesnejše sodelovanje s STO.

Glavni cilj dogovora je krepitev sinergij med krovno in destinacijsko ravnjo pri razvoju in promociji slovenskega turizma.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 je opredelila novo organiziranost slovenskega turizma skozi Model makro destinacij (4 makro destinacije in 35 vodilnih destinacij), ki je postal pomembna platforma v delovanju STO, z namenom:

  • bolj učinkovitega komuniciranja in promocije na krovni ravni slovenskega turizma;
  • krepitve vertikalnih povezav in trženjskih sinergij od krovne do destinacijske ravni;
  • okrepljenega razvojno-izobraževalnega dela z destinacijami za pospeševanje razvoja, izboljšanja kakovosti izkušnje in konkurenčnosti produktov ter učinkovitega destinacijskega upravljanja.

 

Deležniki slovenskega turizma so se poenotili v skupni viziji Slovenije kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja. Z jasno turistično vizijo, politikami in strateškimi cilji si Slovenija prizadeva za znatno povečanje dodane vrednosti turizma in doseganje trajnostne rasti. Ob upoštevanju ciljne trajnostne rasti bo glavni generator rasti morala postati povečana dodana vrednost oziroma produkti in doživetja, ki skozi večjo priznano vrednost dosegajo tudi višje cene.

Stranke dogovora so si enotne, da želijo doseči sledeče trženjske cilje:

  • povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot turistične destinacije, pod znamko I feel Slovenia;
  • trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev tekom celotnega leta (4 sezone, 365 dni slovenskega turizma);
  • geografska razpršitev tokov po celotni Sloveniji;
  • povečanje potrošnje (podaljšanje povprečne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z višjo dodano vrednostjo);
  • osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna raznolika in aktivna doživetja, mir in osebe koristi.

V sklopu DST 2019 so potekale tudi zanimive predstavitve tujih in domačih strokovnjakov iz področja turizma, predstavljeni so bili predvsem pogledi v prihodnost. Udeleženci 22. Slovenskega turističnega foruma so se posvetili redesignu turizma skozi oči potrošnikov in ponudnikov storitev v turizmu. Iskli so odgovore na sledeči vprašani:

  • Kakšen je sodoben popotnik, kaj išče in predvsem, katere digitalne kanale pri tem uporablja?
  • Kako je na njegovo vedenje in nakupno pot vplival razvoj sodobne tehnologije

Razmišljanje, potrebno za uspeh v digitaliziranem svetu, nam je uvodoma orisal Nick Hall, eden vodilnih strokovnjakov s področja destinacijskega in digitalnega trženja, svoje videnje modernih smernic na turističnem trgu pa so z udeleženci delili še predstavniki uspešnih turističnih podjetij. V luči Strategije trajnostnega razvoja slovenskega turizma je pomembno vedeti predvsem, kako najti in privabiti zahtevne goste, ki so za nepozabna doživetja pripravljeni plačati več.