TURIZEM, KI ZDRUŽUJE

09.07.2019

Razširjena turistična ponudba v našo regijo privablja vedno več obiskovalcev

TURIZEM, KI ZDRUŽUJE

 

Danes in jutri (9. in 10. julija) RRA Zeleni kras v Postojni gosti domače in tuje partnerje v okviru mednarodnega projekta InnoXenia, program Interreg ADRION. Gre za projekt, v katerem sodeluje devet partnerjev iz petih jadransko-jonskih držav, med njimi kot slovenski predstavnik tudi RRA Zeleni kras. Ker se mora turizem na tem območju soočiti s spremembami v povpraševanju in turističnem vedenju, novimi nastajajočimi trgi in socialno-ekonomskimi krizami je cilj projekta usmerjen v izboljšanje inovacijske sposobnosti turističnega sektorja, ki se močno opira na inovativne izdelke, procese in storitve, ki jih lahko dopolnjujejo naravne in kulturne ponudbe. Obenem je namen  vzpostaviti tudi delujoči transnacionalni sistem za inovacije v turizmu na Jadransko-jonskem območju.

 

V okviru partnerskega obiska je danes v Hotelu Kras v Postojni potekal tudi medijski dogodek, s predstavitvijo projekta in ostalih turističnih vsebin, aktualnih za našo regijo. Vodilni partner, Regija Zahodna Grčija, Konstantinos Tzamaloukas je ob tej priložnosti izrekel uvodni nagovor, sicer pa je zbranim novinarjem informacije o turistični sezoni, aktivnostih in zanimivostih podal Dejan Iskra, vodja RDO Postojnska jama-Zeleni kras.

 

Na področju regijskega turizma so se v prvem polletju izvedle številne aktivnosti, ki utrjujejo in nadgrajujejo ponudbo in obisk naših krajev. RDO Postojnska jama-Zeleni kras je okrepil svoje delo na agencijski dejavnosti in organizaciji potovanj, organizaciji in izvedbi izobraževanj in delavnic (izobraževanje za lokalne turistične vodnike, izobraževanja za turistične ponudnike, delavnica za gostince), razvoju produktov (Krasni svet čudes, Via Dinarica, Kolesarska pot Medvedova dežela), promocijskih aktivnosti (posodobitve promocijskih gradiv in programov, organizacija različnih študijskih tur, namenjenih posameznim ciljnim skupinam)…

 

V kratkem bodo kot novosti v ponudbi tudi Butične Skrivne večerje na Zelenem krasu ter turistični programi pohodništva, kolesarstva in doživetja narave, ki predstavljajo vse bolj priljubljen način preživljanja prostega časa. Pristna in avtohtona ponudba pa vselej prepriča obiskovalca željnega novih doživetij, tako kulinaričnih kot tudi čutnih in doživljajskih.

 

Zgovorni so ob tem tudi podatki, zbrani v prvih petih mesecih tega leta, ki letos že nakazujejo rast prihodov in nočitev v destinaciji Zeleni kras (Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna). V primerjavi z lanskim letom, je obisk turistov, zajet v prvem letošnjem polletju, že za četrtino višji (20 - 25%), kar dokazuje to, da je Primorsko-notranjska regija privlačna tako za obiskovalce kot tudi lokalne ponudnike, ki bogatijo turistično ponudbo in v njej vidijo svoje poslovne priložnosti. Med gosti še vedno prednjačijo tujci in sicer je le teh skoraj devetdeset odstotkov (85 – 89%), med občinami pa je največ nočitev (74%) in prihodov (81%) zabeleženih v Postojni. Izstopa podatek, da Cerknica gosti največ domačih (46%) gostov.

 

Glede na podatke, vzdušje, predvsem pa tudi opazno povečanje turistov v teh poletnih mesecih veseli dejstvo, da je turizem Zelenega krasa vendarle pomemben del vseslovenske turistične ponudbe, ki se jo RRA Zeleni kras trudi razvijati, usmerjati in nadgrajevati. V lanskem letu so zato tudi pristopili v tako imenovano Zeleno shemo slovenskega turizma, katere poudarek je spodbujanje trajnostnega delovanja in združevanja ter promocija lokalnega značaja, predvsem pa ohranjanje lepot in okolja, v katerem se nahajamo. Združitev številnih lokalnih deležnikov različnih področij je bila pri tem dodana vrednost, kar nakazuje skupno pot in prizadevanja, da je turizem del našega vsakdana in smo s tem družbeno in okoljsko odgovorna ter prijazna destinacija.

 

Pri tem si RRA Zeleni kras prizadeva, da lokalno prebivalstvo sprejme, razume in se vključuje v dejavnosti, ki gradijo možnosti in našo turistično ponudbo. Usmerjene in dobro načrtovane turistične dejavnosti so namreč ključne za to, da se ob prihodu obiskovalcev dobro počutijo tudi domačini. Pomembno je zaznati potrebe naših občanov in se le tem približati, zato so jih v preteklem mesecu, v okviru Zelene sheme turizma v naši regiji, pozvali k izražanju mnenj in predlogov. Večina vprašanih pozna in podpira razvoj destinacije Zeleni kras ter potrjuje, da turizem pozitivno vpliva na lokalno identiteto, kulturo in dediščino naše destinacije. Prav tako domačini pozitivno ocenjujejo prispevek, ki ga ima turizem pri razvoju lokalnega gospodarstva in kakovosti življenja. Strinjajo se, da pozitivni učinki turizma v naši regiji odtehtajo negativne, pri tem tudi možnosti povečanega prometa in skrbi za osenaženost okolja zaradi turizma ne pripisujejo negativnega stališča. Glede na odgovore pa je vendarle zaznati, da domači prebivalci še vedno ne čutijo tiste prave pripadnosti in koristi, ki bi jih lahko imeli od turizma in turistov. Izpostavljajo svojo slabšo vključenost in vpliv pri načrtovanju in razvoju domačega turizma. Razlog slednjega so lahko tudi zmotna prepričanja, da je turizem zgolj poistovetenje s ponudbo storitev in izdelkov, s katerimi se ustvarja profit, ne zavedajoč se preostalih povezav in možnosti, ki jih imamo zaradi turizma in vplivamo nanj.

 

Integriranost turizma v lokalno skupnosti je prav gotovo dalj časa trajajoč proces, sploh glede na dejstvo, da je trend vključevanja in približevanja turizma lokalnemu prebivalstvu aktualen šele zadnja leta. Turizem ni več ena izmed panog, namen katerega so zgolj finančne koristi temveč se le ta usmerja v trajnostni razvoj, povezuje z lokalnimi deležniki ter opira na podporo domačinov. Zgodbe, kjer deležniki nastopajo združeno, so namreč prijetnejše, uspešnejše in trajnejše.

 

Za spodbude, informiranost, razvoj, komunikacijo in nenazadnje tudi za ozaveščanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva o vsebinah in priložnostih,  vezanih na turizem, si bo RRA Zeleni kras še naprej aktivno prizadeval, sploh glede na vse zastavljene projekte, produkte in dejavnosti.