LIVING LAB ZELENI KRAS (UNDERGROUND4VALUE, COST)

29.11.2019

LIVING LAB ZELENI KRAS

RRA Zeleni kras je vključena v projekt Undegroun4Value (COST) v sklopu katerega s tujimi raziskovalci podzemne grajene dediščine iščemo najboljše načine za ponovno uporabo in revalorizacijo tovrstne dediščine na našem območju.

Fokus raziskav v Sloveniji se nanaša na ostanke Utrdbe Alpskega zidu, ki so prisotne na celotni destinaciji Zeleni kras. V novembru so potekali terenski obiski lokacij z ostanki bunkerjev (Milanja, Primož v Pivki ter Unška koliševka) ter poglobljeni intervjuji s ključnimi deležniki iz tega področja.

Zaključni dogodek je bil t.i. »Living Lab«, ki predstavlja prvi korak na poti k revalorizaciji in ponovni uporabi podzemne grajene dediščine pri nas. Na pogovoru smo se osredotočili na identifikacijo najbolj perečih problematik te dediščine ter si začrtali pot, ki bi jo radi v prihodnjih letih naredili na tem področju. Ta vključuje mapiranje in pripravo registra oz. katastra dediščine Alpskega zidu. S tem dokumentom bomo dobili osnovo za vse nadaljnje delo, saj do današnjih dni vojaški ostanki bunkerjev niso bili sistematično obdelani.

Podzemni bunkerji tako predstavljajo izjemen potencial za različne dejavnosti, med temi so seveda v prvi vrsti muzejske predstavitve pomena utrdbenih struktur, atraktivna doživetja za domače in tuje obiskovalce, lokalni ponudniki pa bi lahko podzemne sisteme uporabljali za razne inovativne načine pridelave lastnih izdelkov.