Ukrepi SID banke za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-19

25.03.2020

SID banka je v okviru neposrednega financiranja podjetij razpisala sredstva v višini 50 milijonov evrov za kredite, ki so namenjeni predvsem velikim, ter tudi malim in srednjim podjetjem za obdobje naslednjih 6 mesecev in sicer za zagotavljanje likvidnosti ter ponudbe proizvodov in storitev povezanih z izvajanjem ukrepov zaradi širjenja SARS-CoV-2.

 

Podjetja lahko v okviru programa neposrednega financiranja za olajšanje poslovanja  v času epidemije COVID-19 prejmejo kredite v višini od 100.000 € do 7 milijonov €, v primeru, da imajo status MSP oziroma v primeru velikih podjetij do 12 milijonov €. Odlikuje jih ugodna obrestna mera, ki je praviloma nižja od tržnih (status pomoči de minimis) z ročnostjo od 2 do 12 let. Kredit je namenjen podjetjem vseh velikosti, vendar pa, kot že omenjeno v prejšnjem odstavku, zaključujemo tudi z razvojem produkta MSP 9, ki bo posebej namenjen malim in srednjim podjetjem. Podjetje mora zadostiti tudi pogojem, da podjetje ni v postopku zaradi insolvetnosti, je razvrščen najmanj v bonitetni razred B- po metodologiji SID banke, ima dva zaposlena, posluje najmanj dve poslovni leti ter hkrati izpolnjuje tudi druge pogoje novega zakona ZIUOPOK. Več o razpisu se lahko preberete tukaj.

 

V naslednjem tednu bo SID banka objavila tudi nov program neposrednega financiranja, MSP9, ki bo namenjen izključno samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem ter zadrugam. Sredstva kredita v višini od 100.000 € do 7 milijonov €, z ročnostjo od 2 do 12 let, bodo podjetniki lahko namenili kritju celotnih stroškov poslovanja.