POMOČ OB EPIDEMIJI COVID-19

08.04.2020


POMOČ OB EPIDEMIJI COVID-19

 

V času izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija korona virusa, se vsi soočamo z ukrepi, ki bodo pripomogli k omejitvi širjenja virusa, a hkrati bistveno vplivajo na naše življenje in delo.

 

V aktivnosti za omilitev posledic se pridružuje tudi RRA Zeleni kras, d.o.o. , ki vsem zainteresiranim nudi pomoč pri interpretaciji Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter svetovanje glede uveljavitve pravic, ki iz njega izhajajo.

 

Za več informacij se obrnite na:

RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka.

e-mail: info@rra-zk.si

telefon: 05 721 22 40

 

pd58batch1-23311-chim