Za lažje razumevanje ukrepov pomoči interventnega zakona - dopolnitev

28.04.2020

Konec aprila je vlada sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) ter štiri Odloke, ki opredeljujejo finančna nadomestila zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa, proizvodnji vina, na področju dopolnilnih dejavnosti ter v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19.

Za dodatno pomoč pri interpretaciji ZIUZEOP smo vam na voljo preko e-maila info@rra-zk.si ali telefona 05 721 22 40.

ZIUZEOP_ ukrepi_ SAMOZAPOSLENI-dopolnitev_maj2020.pdf

ZIUZEOP_ ukrepi_ KMETIJSTVO_dopolnitev_maj2020.pdf