Javni poziv PONI Primorsko-notranjska

15.03.2021

PONI_logo 2021-2022

PODALJŠAN JE ROK ZA PRIJAVO na 2. javni poziv za vključitev v projekt PONI - Podjetno nad izzive v Primorsko-notranjski razvojni regiji.

 

Gre za model podjetniškega usposabljanja, pri katerem potencialni podjetniki v štirih mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To lahko dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in vsestransko pomoč, ki bo na voljo vsem udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. Posebnost projekta predstavlja zaposlitev udeležencev za čas trajanja programa na RRA Zeleni kras, kar udeležencem omogoča ne le finančno podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej, ampak tudi čas, ki ga lahko udeleženci namenijo izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot.

 

V projekt, ki bo potekal v letih 2021 in 2022 bomo lahko vključili 52 udeležencev v Primorsko-notranjski regiji. Vanj se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Primorsko-notranjski regiji ter da so na dan pričetka vključitve z nami zmožni podpisati pogodbo o zaposlitvi. Prijave potekajo preko javnega poziva, objavljenega na spletni strani RRA Zeleni kras. Poziv je odprt do 22. 03. 2021.

 

Več informacij o javnem razpisu lahko najdete na spletni strani, za pomoč pri pripravi prijave na poziv pa smo na voljo na kontaktni tel. št. 05 721 22 40 ter preko e-pošte info@rra-zk.si.