Eko degustacijska pot in kratka dobavna veriga

01.06.2021

Eko degustacijska pot in kratka dobavna veriga

Z začetkom marca letos je uspešno štartal projekt EKO KROŽNA DEGUSTACIJSKA POT TREH OBČIN,  s katerim so se med seboj povezali trije ekološki kmetovalci, ki bodo s predstavitvami svoje dejavnosti in degustacijskimi delavnicami organiziranim skupinam nudili oglede in nakup njihovih lokalnih ekoloških proizvodov. V projekt so tako vključeni ekološki čebelar Tadej Smrdel in ekološki kozjerejec in sirar Grega Česnik iz občine Pivka ter Denis Iskra iz občine Ilirska Bistrica, ki se na kmetiji ukvarja z žganjekuho in izdeluje brinjevec in brinjevo olje. V to inovativno partnerstvo projekta je vstopila tudi Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, ki bo s pomočjo ostalih partnerjev pilotno vzpostavila kratko dobavno verigo za oskrbo s hrano in svojim pacientkam in porodnicam ponudila ekološki lokalni zajtrk.

Eko krožna degustacijska pot treh občinProjektne aktivnosti so razdeljene v dve fazi.  Prva faza, ki je pravkar v teku,  je namenjena nabavi strojev in opreme, potrebne za izvedbo projekta,  v drugi fazi pa se bodo osredotočili na izvedbo ozaveščevalnih in izobraževalnih delavnic ter pilotno izvedbo eko krožne poti.

Ciljne skupine projekta, ki smo ga v sodelovanju s partnerji pripravili na RRA Zeleni kras, kjer ga tudi vodimo, so predvsem šolske skupine, starejši in organizirane skupine kolesarjev in drugih obiskovalcev pilotne eko krožne degustacijske poti.  Projekt, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) preko razpisa LAS Med Snežnikom in Nanosom, bo prispeval k  razvoju skupnih povezovalnih storitev in novih prodajnih poti ponudbe lokalnih proizvodov pri lokalnih ponudnikih ter pomeni podlago za zagotavljanje boljše kakovosti življenja na območju vseh treh občin območja LAS Med Snežnikom in Nanosom: Pivke, Postojne in Ilirske Bistrice. Projekt bo potekal do konca junija 2022.