STO bo tudi letos sofinancirala promocijo turizma na Zelenem krasu

01.06.2021

RRA Zeleni kras je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021. Za ta namen bo letos od Slovenske turistične organizacije prejela 31.000 EUR.

Z načrtovano promocijo bomo dvignili prepoznavnost turistične destinacije Zeleni kras in ključnim ciljnim skupinam približali unikatna doživetja destinacije ter jih nagovorili k obisku.

Primarno bomo promovirali produkte aktivnosti v naravi. S konzorcijem GIZ Outdoor Slovenia bomo izvedli promocijske kampanje, ki bodo ključnim javnostim približale produkte na področju kolesarskega in pohodniškega turizma, zlasti daljinsko planinsko pot Via Dinarica in tematsko Veliko Krpanovo pot.

Izpostavili bomo tudi nova doživetja kulturne dediščine, predvsem v luči novih digitaliziranih enot kulturne dediščine, ki jih bodo obiskovalci na teh lokacijah lahko doživeli (grad Prem, dvorec Ravne, Park vojaške zgodovine Pivka, Cerkniško jezereo, Mali grad,...).