Oblikovanje sestave Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021-2027

16.06.2021

Postopek oblikovanja sestave Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije za novo programsko obdobje 2021-2027, ki ga sestavlja 15 članov, in sicer 6 voljenih funkcionarjev v občinah Primorsko-notranjske regije (župan ali člani občinskega sveta), 6 predstavnikov gospodarstva, vključenega v zbornice, s sedežem v Primorsko-notranjski regiji ter 3 predstavniki nevladnih organizacij, ki imajo sedež v Primorsko-notranjski regiji, je zaključen.

Razvojni svet Primorsko-notranjske regije bo konstituiran na prvi seji, kjer bodo izvoljeni predsednik, član Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije, ki predstavlja in zastopa Razvojni svet Primorsko-notranjske regije ter dva podpredsednika, tudi člana Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije, ki prav tako predstavljata in zastopata svet, po pooblastilu. Konstitutivna seja še ni bila sklicana, njena izvedba je predvidena za september 2021.