Izobraževanje vodnikov in organizirana turistična vodenja čez poletje

21.06.2021

Regijska destinacijska organizacija Postojnska jama- Zeleni kras (RRA Zeleni kras) je pred dnevi zaključila novo usposabljanje za lokalne turistične vodnike. Med 46 prijavljenimi jih je 39 uspešno zaključilo izobraževanje in opravilo izpit ter tako pridobilo licenco za turistično vodenje po destinaciji Zeleni kras.

Za lokalne turistične vodnike z izkušnjami, ki se s turističnim vodenjem tudi preživljajo, pa je razveseljiva novica, da je RRA Zeleni kras pridobila finančna sredstva v višini 7.000 EUR, s katerimi bo financirala turistično vodenje po destinaciji. Slovenska turistična organizacija je ob ponovnem sproščanju ukrepov zaradi posledic epidemije Covid-19 letos ponovno objavila javni poziv za izvedbo storitev turističnega vodenja, katerega cilj je spodbujanje oblikovanja atraktivnih doživetij v skladu z vizijo Slovenije kot zelene, butične destinacije ter spodbujanje povpraševanja domačih in tujih turistov po različnih turističnih storitvah v Sloveniji.

Turistična vodenja po destinaciji Zeleni kras bodo potekala od julija do konca septembra, v trajanju dveh ur ali več, vanje pa bodo vključena doživetja narave, kulture in gastronomije pod skupnim imenom EXPLORE THE WONDERNATURE. 

Strošek vodenja bo za obiskovalce brezplačen, plača se le dodatna ponudba, vključena v doživetje. Za podrobne informacije o programih vodenj nas spremljate na portalu Zeleni kras in na facebook strani Zeleni kras-Green karst.