Še dva javna razpisa s področja čebelarstva

07.07.2021

Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021

Predmet 2. javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v pro­gramskem letu 2021 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.

Aktivnosti za izvajanje ukrepa Racionalizaci­ja sezonske selitve panjev po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2020 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2021.

 

Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021

Predmet 2. javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme ter spremljanje stanja v čebelarstvu s pomočjo tehtnic z vremensko postajo, vključenih v sistem opazo­valno napovedovalne službe medenja. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za iz­vajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje če­belarske opreme v programskem letu 2021, znaša do 250.000 eurov.

Rok za oddajo vlog je 31.7.2021.