Via Dinarica Slovenija na konferenci v BIH

16.12.2021

V Sarajevu je 14. decembra potekala konferenca z naslovom „Poti zelenega in trajnostnega razvoja“, ki so jo organizirali partnerji in donatorji projekta Via Dinarica. Na njej je sodelovalo preko 30 govorcev, med njimi tudi Dejan Iskra iz RRA Zeleni kras, ki je upraviteljica daljinske pohodniške poti Via Dinarica v Sloveniji.

Via Dinarica naravno povezuje ozemlja, države in skupnosti Dinarskih Alp, osnovna vez pa je ustvarjanje in ohranjanje edinstvene in široke turistične ponudbe.

Ob zaključku druge faze projekta Via Dinarica v Bosni in Hercegovini je konferenca ponudila priložnost za srečanje predstavnikov upraviteljev poti iz držav, v katerih poteka daljinska pešpot. Ta je namreč odlina platforma za razvoj in nadgradnjo outdoor aktivnosti, predvsem segmenta pohodništva in kolesarjenja.

Upravitelji projekta Via Dinarica so podali pregled dosedanjih aktivnosti in izpostavili pomen Via Dinarice za turizem in širšo ekonomijo Bosne in Hercegovine. Med drugimi so na konferenci sodelovali bosanski minister za zunanjo trgovino in ekonomske odnose, ministrica za okolje in turizem, ambasador Republike Italije u BiH, predstavniki UNDP (United Nations Development Programme) v BIH, USAID (Ameriška agencija za mednarodni razvoj) v BiH in drugi.

Na dogodku so predstavili rezultate druge faze projekta, težave, a tudi pozitivne zgodbe o poslovanju v razmerah, ki jih je prinesla pandemija COVID-19. Doslej je bilo v razvoj turističnih storitev in javne turistične infrastrukture v BiH vloženih skoraj 1,8 milijona dolarjev. V tej državi so označili več kot 500 kilometrov novih poti Via Dinarica, vzpostavljeni so trije centri Via Dinarica, za izboljšanje varnosti pa so opremljene in usposobljene tri krovne organizacije prostovoljnih reševalnih služb v BiH.

Ustvarjenih je bilo več kot 70 delovnih mest, v obdobju pandemije pa jih je bilo ohranjenih več kot 50, več kot 60 ponudnikov naravnih turističnih storitev pa je bilo podprtih z nepovratnimi sredstvi in ​​tehnično pomočjo. Prav tako je bilo podprto 27 proizvajalcev/predelovalcev domačih izdelkov za integracijo izdelkov v ponudbo Via Dinarica. Ti podatki kažejo, da je projekt Via Dinarica zelo pomemben za gospodarstvo Bosne in Hercegovine in njeno povezanost z drugimi državami.

Via Dinarica obiskujejo ljudi z vsega sveta, razvoj njenega turističnega potenciala pa šele dobiva svoj epilog. Partnerji, donatorji, uporabniki in ljubitelji narave so s skupno vizijo in sredstvi uspeli doseči predstavljene rezultate, danes pa so se pogovarjali o tem, kaj je še treba narediti in kaj lahko oboževalci Via Dinarice pričakujejo v prihodnosti ter se pogovarjali o tem, kako sodelovati pri ustvarjanju in okrepiti trajnostni turizem.

Na panelu, ki se je osredotočal na destinacijski management poti, so se udeleženci strinjali, da je ključnega pomena vzpostavitev formalnega upravljavskega telesa, ki bo koordiniralo cilje, vizijo ter aktivnosti na trasi Via Dinarica. S tem pristopom bomo upravitelji po posameznih državah lažje zasledovali potrebe poti in naovarjali obiskovalce, ki hodijo po trasi Via Dinarice.

Predstavnika RRA Zeleni kras Dejan Iskra in Borut Dobrovič sta se dogodka udeležila tudi z namenom vzpostavljanja novih povezav projekta Via Dinarica z drugimi evropskimi projekti, sofinanciranimi s sredstvi EU, pri čemer sta podrobneje predstavila iniciative in cilje pojekta Sustainable tourism (program Interreg MED).