Načrtovane spodbude za leto 2022 in trenutno odprti razpisi

27.01.2022

MGRT je objavilo pregled načrtovanih objav razvojnih spodbud ministrstva v letu 2022 ter pregled trenutno odprtih razpisov za povratna (krediti) in nepovratna sredtstva, na katere se lahko prijavijo podjetja. 

Več o načrtovanih razpisih: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/Okvirni-nacrt-objav-razvojnih-spodbud-v-2022_MGRT.pdf 

Več: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/20220125-Trenutno-odprti-razpisi-in-spodbude-MGRT.pdf

Za gostinstvo in turizem izpostavljamo razpis JR: TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENSKE NASTANITVENE TURISTIČNE PONUDBE ZA DVIG DODANE VREDNOSTI TURIZMA, ki bo predvidoma objavljen v prvem četrtletju letošnjega leta:

  • MSP in velika podjetja.
  • Predvidoma od 15% do 60% sofinanciranje upravičenih stroškov.
  • Investicije v nastanitvene kapacitete (hoteli, moteli, penzioni, gostišča, kampi, glampingi, turistične kmetije) od 3* naprej; v prvi vrsti obnove, deloma tudi novogradnje

Na MGRT pravijo, da bodo prijavni roki kratki, zato svetujemo predpripravo dokumentacije.