Sprejet Regionalni razvojni program Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021-2027

23.06.2022

RRA Zeleni kras je skladno z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12 in 78/15) pripravila Regionalni razvojni program Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021-2027 (RRP). Postopek priprave RRP je obsegal številne faze, med drugim potrditev Programa priprave RRP na Razvojnem svetu Primorsko-notranjske regije in pripravo osnutka strateškega in programskega dela RRP, ki je temeljil na analizi stanja v Primorsko-notranjski regiji, na izpostavljenih ključnih razvojnih izzivih in prepoznanih razvojnih potencialih Primorsko-notranjske regije, ki jih je RRA Zeleni kras skupaj z regijskimi deležniki, člani odborov Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije in ostalimi zainteresiranimi opredelila na Regijskem posvetu o razvojnih potencialih Primorsko-notranjske regije v obdobju od 2021 do 2027. Po uskladitvi celotnega RRP z razvojnimi politikami in cilji države je RRP prejel pozitivno mnenje Ministrstva za regionalni razvoj in tehnologijo, nato pa sta RRP dne 22. 6. 2022 potrdila še Razvojni svet Primorsko-notranjske regije in Svet Primorsko-notranjske regije (sklep št. 3/4-2022sklep št. 3/102-2022). S tem se je priprava RRP uspešno zaključila.

RRP Primorsko-notranjske regije 2021-2027 - Programski del

RRP Primorsko-notranjske regije 2021-2027 - Strateški del