Pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen energentov

14.09.2022

Dne 8.9 2022 je bil razglasen Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP). Namen zakona je pomoč podjetjem v obliki povračila 30% stroškov električne energije in zemeljskega plina.

Upravičenci: so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji in so bile registrirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge do 1. decembra 2021. Pomoč lahko prejmejo tudi upravičenci s področja primarne kmetijske pridelave in ribištva.

Zakon predvideva tri vrste pomoči za gospodarstvo

  1. Prva je enostavna pomoč, ki sledi pogojem iz točke 2.1 Začasnega kriznega okvira in lahko znaša do 500.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov.
  2. Druga je posebna pomoč, ki temelji na pogojih iz točke 2.4 Začasnega kriznega okvira in je omejena z 2.000.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov, pri čemer velja še dodatna omejitev, da je izračun upravičenih stroškov od 1. septembra 2022 naprej limitiran na največ 70 % porabe v enakem obdobju 2021.
  3. Tretja pomoč pa je namenjena energetsko intenzivnim podjetjem, kjer bo znesek pomoči prav tako omejen z 2.000.000 evrov, vendar pa bodo podjetja ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko zaprosila za povračila do 50 % oziroma v nekaterih primerih pa do 70 % upravičenih stroškov.

Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če je dvig stroškov električne energije in zemeljskega plina že vključil v ceno svojih proizvodov oziroma storitev.

Razpis bo izvajala Javna agencija SPIRIT Slovenija. Sistem za oddajo vloge bo vzpostavljen do 31.10.2022.

Več o zakonu lahko preberete v Uradnem listu. Za dodatne informacije pa smo na voljo tudi na RRA Zeleni kras na 05 721 22 40 ali preko maila na ziva@rra-zk.si.