Normirani s.p. in davki v letu 2023

29.11.2022

Državni zbor je 28.11.2022 potrdil novelo Zakona o dohodnini, ki bo v letu 2023 prinesla nekatere novosti na področju obdavčenja normiranih s.p.-jev. Zanje bo veljalo, da se jim priznani normirani odhodki znižajo z 80 % na 40 %, če presežejo 50.000 EUR prometa in ne več 35.000 EUR, kot je bilo predvideno sprva.

Prav tako sprememba zakona predvideva delno ohranitev obstoječe davčne ureditve za t. i. popoldanske s.p. Za zavezance, ki imajo prihodek do 12.500 EUR, se obdavčitev ne bo povečala, saj bi zanje ohranili obseg normiranih odhodkov v višini 80 % prihodkov. Nad mejo 12.500 EUR, pa bi se normirani odhodki priznali le v višini 40% prihodkov.

Primeri izračunov:

Normirani s.p. (zaposlena ali samozaposlena vsaj ena oseba 9 mesecev neprekinjeno)

Prihodki

Opomba

Priznani odhodki

Dohodnina

50.000

ni sprememb

50.000*0,8  =  40.000

10.000*0,2 = 2.000

60.000

po spremembi

50.000*0,8+10.000*0,4 = 44.000

16.000*0,2 = 3.200

pred spremembo

60.000*0,8 = 48.000

12.000*0,2 = 2.400

 

Popoldanski normirani s.p.

Prihodki

Opomba

Priznani odhodki

Dohodnina

12.500

ni sprememb

12.500*0,8 = 10.000

2.500*0,2 = 500

40.000

po spremembi

12.500*0,8+27.500*0,4 = 21.000

19.000*0,2 = 3.800

pred spremembo

40.000*0,8 = 32.000

8.000*0,2 = 1.600