Mednarodna konferenca projekta D-CARE

29.12.2022

Konec letošnjega leta je v okviru projekta Interreg Danube D-CARE in organizaciji RRA Zeleni kras potekala mednarodna konferenca, na kateri smo partnerji projekta predstavili transnacionalno strategijo D-CARE.

Strategija bo služila kot orodje za uvedbo storitev e-zdravja in e-oskrbe v regijah Podonavja in širše ter za premagovanje ovir in izzivov pri uvajanju storitev na omenjenih področjih. Opredeljuje prednostne naloge, ki se nanašajo na krepitev zmogljivosti (sodelovanje, usklajevanje, izobraževanje, usposabljanje idr.), zdravje in dobro počutje, uporabo novih tehnologij za ustvarjanje podpornega in vključujočega okolja, digitalizacijo ter vzpostavitev ustreznih politik za doseganje zastavljenih ciljev. Poleg strategije in drugih rezultatov projekta D-CARE smo na konferenci imeli priložnost spoznati nekaj dobrih praks, ki se nanašajo na nove tehnologije v zdravstvu in oskrbi ter na digitalno vključenost starejših odraslih.

Brigita Dane iz Simbiose Genesis, socialnega podjetje iz Ljubljane, je predstavila nekaj digitalnih storitev, ki jih podjetje ponuja: čvekifon, ki je bil ustvarjen z namenom spletanja socialnih mrež, zmanjšanja osamljenosti ter povezovanja, mobilno aplikacijo Magda, kjer so na enem mestu združene pomembne vsebine in informacije za starejše ter potujočo učilnico - Simbioza Mobiln@, kjer se preko najsodobnejših digitalnih izobraževalnih pobud in iniciativ približuje uporabo IKT orodij starejšim odraslim.

Marcel Simoner iz UIV Urban Innovation Vienna je opisal projekt WAALTeR, ki se ukvarja z vprašanjem, kako lahko digitalne tehnologije izboljšajo kakovost življenja starejših državljanov na Dunaju. 83 dunajskih starejših občanov je v 18 mesecih preizkusilo vrsto orodij in storitev v vsakdanjem življenju, pri čemer so se osredotočili na mobilnost, socialno vključenost in komunikacijo, varnost in zdravje. Poleg omenjenega projekta smo imeli m9ožnost spoznati tudi skupno pobudo mesta Dunaj DigitalCity.Wien, katere cilj je razvoj Dunaja v digitalno prestolnico.

Vojtěch Jíra, DEX Innovation Center iz Češke, je podal pregled inovacij na področju oskrbe na domu na  Češkem, ki so ga pripravili v okviru projekta Interreg Europe - HoCARE. Pripravil je povzetek glavnih strateških dokumentov ter predstavil inovativne regionalne projekte s področja e-zdravja in e-oskrbe, ki nastajajo v sodelovanju z zainterisiranami deležniki.

Edit Lako-Toth, CédrusNet-Erasmus Intézet Kft., iz Madžarske pa je predstavila nacionalno infrastrukturo e-zdravja – EESZT, ki prenavlja madžarski zdravstveni sistem. Cilj le-te je čim bolj povečati hitrost, učinkovitost in storitveno naravnanost javnega zdravstva. Ključnega pomena pri tem je stalen stik med zdravstvenimi ustanovami, terapevti in lekarnami, ki zagotavlja, da so informacije     dosledne in dostopne vsem upravičencem.

Mojca Šetinc iz Fakultete za družbene vede je ob koncu predstavila projekt ITHACA, katerega ključni cilj je bil izboljšati nacionalne in regionalne politike na področju uvajanja inovativnih IKT-podprtih storitev v zdravstvu in oskrbi ter boljša podpora inovativnim podjetjem, ki delujejo na tem področju.

Mednarodne konference, ki je potekala prek spletne platforme ZOOM, se je udeležilo preko 80 deležnikov.