Prva borza lokalnih ponudnikov Zelenega krasa uspela

14.02.2023

Kulinarika bo v ospredju turizma Zeleni kras

Postojna - Regijska destinacijska organizacija Postojnska jama- Zeleni kras, ki v okviru RRA Zeleni kras skrbi za promocijo in razvoj turizma v Primorsko-notranjski regiji, je 13. februarja v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva Postojna (PIP Postojna) priredila prvo borzo lokalnih ponudnikov, na kateri so se srečali pridelovalci in predelovalci kmetijskih pridelkov in živil ter gostinci in drugi ponudniki hrane iz regije. Odziv na dogodek, ki so ga pripravili v sodelovanju z OE Turizem Zavod Znanje (Visit Postojna), LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom ter Društvom za gostinstvo in turizem Postojna in Pivka, je bil nad pričakovanji, saj se ga je na strani razstavljavcev udeležilo 15 ekoloških kmetij in pridelovalcev kmetijskih pridelkov in izdelkov ter predstavniki 16 gostincev in drugih potencialnih uporabnikov lokalnih živil.

Namen srečanja je bil identificirati potrebe gostinskih ponudnikov in pregledati lokalno ponudbo na enem mestu, s čimer bodo v regiji spodbudili vzpostavitev sistema povezav med lokalnimi pridelovalci in gostinskimi ponudniki, torej nekakšne notranje tržnice. 

Brez naslova.jpg

»Tovrstna podpora ponudnikom na Zelenem krasu je le eden od ukrepov, ki smo si jih začrtali v novi strategiji regijskega turizma (2022-2027),« pravi Dejan Iskra, vodja RDO Postojnska jama-Zeleni kras. »Odločili smo se namreč, da kulinariko opredelimo kot enega od nosilnih produktov destinacije in ji tako v prihodnje namenimo največjo pozornost. Kulinarika je namreč eno najbolj avtentičnih doživetij destinacij. In v naši regiji imamo potenciale, da jo razvijemo v skladu s sodobnimi trendi, ki v ospredje postavljajo lokalnost in sezonskost. Razvoj kulinarične ponudbe bomo torej gradili na domači hrani, z uporabo lokalnih (slovenskih) sestavin. Ideja je, da tradicijo toplih malic, ki jih naše gostilne trenutno tudi najbolj množično ponujajo, nadgradimo oziroma prilagodimo sodobnim prehranjevalnim trendom in navadam, z večjo uporabo lokalnih in sezonskih sestavin.« 

Z uvajanjem sistema notranje tržnice želimo tako prispevati k večji lokalni samooskrbi in krajšim dobavnim verigam ter nenazadnje večjemu mreženju med lokalnimi ponudniki, saj se večkrat izkazuje, da se ponudniki med seboj ne poznajo dovolj in ne vedo, katere surovine ali produkte lahko nabavijo od lokalnih ponudnikov v svoji neposredni bližini.

IMG_20230213_173617.jpg

V načrtu so še druge aktivnosti in ukrepi na tem področju, med drugimi zemljevid domačih kosil, sezonske degustacije, promocija in so-organizacija kulinaričnih prireditev, razširitev ponudbe domačih živil v gostilne in individualna podpora gostinskim in turističnim ponudnikom.

Borza je potekala  v obliki kratkih sestankov, na katerih so si udeleženci izmenjali informacije o ponudbi in povpraševanju. Gostinski in turistični ponudniki, ki pripravljajo obroke za goste, so tako preverjali vrsto in obseg ponudbe glede na svoje dejanske potrebe pri kar 15 pridelovalcih: Domača marenda, LOA - trgovina z domačimi izdelki, Kmetija Andrejčič, Ekološka kmetija Gruden,  Ekološka kmetija Ileršič, Eko kmetija Gerbec, Eko kmetija in čebelarstvo Dolgan, Kmetija Sedmak, Ekološka kmetija Turšič, Kmetija Pirčeva brunica, Ekološka kmetija Jernuclevi, Ekološka izletniška kmetija Slavec, Posestvo Bajer, Kmetija T`dolenj, Ekološka kmetija Jože Žnidaršič.

IMG_20230213_180924.jpg

Med tistimi, ki so s svojo udeležbo izkazali pripravljenost za sodelovanje in preverjali možnost uporabe lokalnih sestavin v svoji ponudbi, je Matija Simčič iz Ekoturizma Hudičevec:

»Veseli smo, da se je dogodek prvič izvedel tudi v naši regiji. Mnogo zanimivih ponudnikov surovin, ki so nedaleč stran, prideluje zanimive produkte, kateri že in bi v še večji meri morali dopolnjevati ponudbo slehernega gostinskega ali nastanitvenega obrata. Vsekakor je bil ta dogodek pravi korak v smeri razvoja regijskega turizma.«