Subvencija za nakup lesnih peletov

07.03.2023

Center za podpore na podlagi Javnega poziva za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov, objavljenega 3.3.2023 v Uradnem listu, od 6.3.2023 do 31.5.2023 omogoča oddajo vloge za pridobitev subvencije za nakup lesnih peletov.


Do subvencije za nakup lesnih peletov je upravičena:

 • fizična osebe, ki razpolaga z vgrajeno kurilno napravo za običajne potrebe oskrbe s toplotno energijo svojega gospodinjstva v Republiki Sloveniji in pri tem kot gorivo uporablja lesne pelete in
 • je v obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 12. 2022 opravila nakup peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva v Republiki Sloveniji.

 

Zakonska določila za pridobitev subvencije:

 • Upravičenec je za eno vgrajeno kurilno napravo upravičen do subvencije za nakup največ 5 ton lesnih peletov, za vsako tono v višini 100 EUR;
 • Fizična oseba, ki razpolaga z vgrajeno kurilno napravo, lahko za vložitev vloge pooblasti drugo osebo;
 • Za eno kurilno napravo je ne glede na število opravljenih nakupov možno vložiti zgolj eno vlogo za pridobitev subvencije;
 • Če v stavbi več gospodinjstev uporablja isto kurilno napravo, se za skupno kurilno napravo vloži ena vloga za pridobitev subvencije.

 

Priloge, ki jih predloži upravičenec:

 • Dokazilo o vgrajeni napravi – (upravičenec priloži eno od zahtevanih dokazil):
  • fotografija naprave, ki izkazuje lokacijo kurilne naprave v prostoru, ALI
  • račun za vgrajeno kurilno napravo (vsebuje naslov naprave) na pelete ALI
  • dokazilo o opravljeni dimnikarski storitvi (opravljeni od 1. januarja 2022 dalje) za to kurilno napravo;
 • račun o nakupu peletov:
  • račun (izdan v obdobju 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022), na katerem sta razvidna naziv, matična ali davčna številka prodajalca, količina peletov, datum nakupa, datum dobave in cena;
 • potrdilo o plačilu računa
  • račun o nakupu lesnih peletov, če je iz računa razvidno, da je plačan (npr. iz računa je razviden način plačila z gotovino oziroma debetno ali kreditno kartico), ali
  • potrdilo o plačilu računa o nakupu lesnih peletov z debetno kartico (TRR izpisek, iz katerega je razvidno plačilo računa) ali
  • potrdilo o plačilu računa o nakupu lesnih peletov s kreditno kartico (izpisek izdajatelja kreditne kartice, iz katerega je razvidno plačilo računa o nakupu lesnih peletov) ali
  • pisna izjava prodajalca, da je bil račun o nakupu lesnih peletov plačan.
 • pooblastilo, če vlogo vloži pooblaščenec upravičenca.

Do razpisa lahko dostopate na povezavi .