Kultura za prihodnost: serija regijskih posvetov o viziji kulturne politike

15.03.2023

Vodstvo Ministrstva za kulturo bo v naslednjem mesecu in pol obiskalo vseh 12 regij po Sloveniji. Na seriji posvetov bo prisluhnilo predlogom javnosti ter predstavilo ključne točke novih smernic kulturne politike s ciljem skupnega oblikovanja kulturnega modela prihodnosti. 

Ministrstvo za kulturo v letu 2023 izvaja pomembne reforme kulturnega modela: spremenilo bo obstoječi Nacionalni program za kulturo, spisalo spremljajoči akcijski načrt, spremenilo bo krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, hkrati pa izvedlo tudi reformo statusa samozaposlenih v kulturi.

Na regijske posvete o spremembah Nacionalnega programa za kulturo ministrstvo vabi vse deležnike v kulturi (samozaposlene in druge delavke in delavce v kulturi, javne zavode, nevladnike, ljubitelje, občinstvo), predstavnike občin (strokovne službe in odločevalce), razvojnih agencij in drugih resorjev. V prizadevanju po decentralizaciji si bo ministrstvo še posebej prizadevalo, da v to razpravo pritegne deležnike iz vse Slovenije, ki so bili do zdaj v teh procesih mnogokrat spregledani.

S posveti želijo deležnikom na terenu prisluhniti in skupaj z njimi sooblikovati rešitve za skupne izzive ter sooblikovati družbeni ekosistem, v katerem bosta kultura in umetnost lahko prispevali k povezani družbi, trajnostni prihodnosti ter delovali v javno dobro.

Posvet v Primorsko-notranjski regiji bo potekal v Postojni, v četrtek, 6. aprila, ob 14. uri. Lokacija: Podjetniški inkubator Perspektiva (Veliki otok 44b, 6230 Postojna); Prisotni: mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo.

Vir in več informacij: https://www.gov.si/novice/2023-03-07-kultura-za-prihodnost-serija-posvetov-o-viziji-kulturne-politike/