Mobilnostni načrt turistične destinacije Predjama

11.05.2023

V okviru projekta Predjama Sustainable (Norveški finančni mehanizem) je v sodelovanju Občine Postojna, Postojnske jame, IPoP in Občine Strand (Norveška) nastal Mobilnostni načrt turistične destinacije Predjama, pri katerem je sodelovala tudi RRA Zeleni kras.

Skladno s Celostno prometno strategijo želi Občina Postojna povečati delež trajnostne mobilnosti v občini. S turističnima znamenitostima Postojnsko jamo in Predjamskim gradom, ki ju letno obiščejo številni obiskovalci, je za občino reševanje prometnih izzivov v okolici znamenitosti bistvenega pomena. Prometno posebej obremenjeno je težje dostopno območje v okolici vasi Predjama, kjer se je v zadnjih desetih letih obisk turistov potrojil.

Skupaj z upraviteljico Predjamskega gradu, Postojnsko jamo d.d., ter strokovnjakom na področju priprave mobilnostnih načrtov in prometnih strategij, IPoP, je občina pristopila k reševanju problema, kako zmanjšati število osebnih vozil na lokaciji brez upada turističnega obiska.

Projekt sofinancira Norveški sklad, preko katerega je v partnerstvo vključena tudi norveška Občina Strand. Ta se sooča s podobnimi prometnimi izzivi ob visokem turističnem obisku atrakcije Preikestolen – strme pečine, ki se dviga več kot 600 metrov nad fjordom.

Načrt je izdelan na osnovi intenzivnega sodelovanja vseh ključnih akterjev. Poleg projektnih partnerjev so bili v pripravo mobilnostnega načrta preko različnih aktivnosti vključeni še zaposleni iz občinske uprave, svet krajevne skupnosti Bukovje, predstavniki prebivalcev Predjame in Bukovja, lokalna društva Kašča in TD Pudgura, RRA Zeleni kras kot upravljalec turistične destinacije Zeleni kras, Visit Postojna, ponudniki mobilnostnih storitev, turističnega sektorja in stroke. Na ta način bo načrt pripomogel k usklajenemu delovanju akterjev in uresničevanju njihovih interesov, s tem pa k izboljšanju upravljanja turističnega območja, vpeljavi trajnostnih oblik mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja ter k zmanjšanju gneče in obremenitve infrastrukture.

Načrt vpeljuje izvedljive rešitve, pri čemer se osredotoča na izboljšanje dostopnosti do lokacije in kakovosti same turistične izkušnje ob zmanjšanju deleža motoriziranega prometa in izboljšanju trajnostnih načinov potovanja. Dolgoročni in kratkoročni ukrepi, vseh je 40, zato zajemajo organizacijo delovanja, promocijo, optimizacijo infrastrukture in tudi uvedbo novih storitev. RRA Zeleni kras je vključena v štiri ukrepe na področju upravljanja in načrtovanja, in sicer sodeluje v delovni skupini,  sodeluje pri delavnicah o razvoju in potencialih Predjame in Bukovja, nudi svetovanje in podporo pri podjetniških pobudah ter pri razvoju trajnostnih in butičnih turističnih produktih.  

V tej in prihajajočih turističnih sezonah se tako lahko nadejamo enostavnejšega ogleda Postojnske jame in Predjamskega gradu brez avtomobila. Z glavne železniške ali avtobusne postaje bomo lahko pot nadaljevali z avtobusom ali aktivno, s kolesom, po označenih kolesarskih poteh, stran od glavnih prometnic.

Projekt Predjama Sustainable stremi k reševanju izzivov velikih prometnih obremenitev zaradi številnih turističnih obiskovalcev Predjamskega gradu in s tem k zmanjšanju netrajnostnih oblik mobilnosti na poti do in v vasi Predjama. Takšen razvoj turistične destinacije sledi strateškim usmeritvah razvoja trajnostnega turizma v širši destinaciji Zeleni kras in tudi splošnim trendom slovenskega turizma.  Pomeni pomemben prispevek k uresničevanju zelene sheme slovenskega turizma, h kateri sta se zavezali tako občina Postojna kot regija Zeleni kras.

Mobilnostni načrt turistične destinacije Predjama