BUILDING STRONGER TOURISM DESTINATIONS

11.06.2024

BUILDING STRONGER TOURISM DESTINATIONS

Na dogodku na temo grajenja močnejših turističnih organizacij na Dunaju smo na primerih dobrih praks in posebnosti predstavili tudi destinacijo Zeleni kras in Slovenijo s poudarkom na razvoju Nacionalnega informacijskega središče in sistema Tourism daily ter lokalnega pilotnega projekta SEISMEC. Udeleženci so spoznali tudi Zeleno shemo slovenskega turizma in druge aktivnosti na področju trajnostnega upravljanja destinacij. Na dvodnevnem dogodku, ki sta ga pripravila OECD in Avstrijsko ministrstvo za delo in ekonomijo, je sodelovalo preko 80 strokovnjakov iz turističnega sektorja s celega sveta.

Dogodek je potekal v sklopu aktivnosti Komisije OECD za turizem z namenom naslavljanja strukturnih ranljivosti in priprave turističnega sektorja na boljšo odzivnost, prilagajanje in obnovo v primerih prihodnjih kriz. Izbrani predstavniki upravljavcev destinacij, izobraževalnega sektorja, podjetij in vladnih struktur so na štirih panelih razglabljali o aktivnostih vladnih struktur za izboljšanje turističnih destinacij, sodelovanju med različnimi deležniki in vladnimi sektorji, diverzifikaciji turistične ponudbe ter uporabi podatkov za izboljšanje upravljanja destinacij.

Dejan Iskra iz destinacije Zeleni kras je na panelu, posvečenemu uporabi podatkov na lokalnem nivoju in izboljšanju procesa sprejemanja odločitev, predstavil primere dobre prakse iz Slovenije: nacionalni okvir, v sklopu katerega STO in SURS razvijata sistema Nacionalno informacijsko središče in Tourism daily, ter lokalni pilotni projekt SEISMEC, ki bo vzpostavil monitoring gibanja obiskovalcev na destinaciji Zeleni kras. Sodelujoči so skozi živahno razpravo spoznavali naše posebnosti ter se med drugim poučili o Zeleni shemi slovenskega turizma in drugih aktivnostih, ki jih Slovenija izvaja na področju spremljanja trajnostnega upravljanja destinacij.

»Izjemno sem vesel, da smo bili kot destinacija Zeleni kras prepoznani po našem trudu na področju razvoja destinacije. Zahvalil bi se rad Direktoratu za turizem in STO za izkazano zaupanje in možnost predstavitve naših aktivnosti na področju spremljanja turističnih tokov in izboljšanja upravljanja destinacije,« je po predstavitvi povedal Iskra.