Novi izzivi slovenske drobnice

Trajanje

od 01.01.2018 do 30.11.2019

Opis

V Sloveniji letno nastrižemo vsaj 150 ton ovčje volne. Krogotok volne se še vedno končuje tam, kamor ne spada, saj ni komunalni odpadek (še vedno se jo preveč zavrže, kot pa koristno uporabi). Prisotna je nezainteresiranost rejcev za različne oblike predelave in uporabe. Za razvoj predelave in uporabe volne različne kakovosti so potrebna izobraževanja rejcev in uporabnikov volne – kmetov, vrtičkarjev, rokodelcev. Med rejci ovac je pogosta težava odstranjevanja manj kakovostne ovčje volne, saj nimamo ustreznih postopkov predelave, kjer bi ovčjo volno lahko koristno uporabili.

Napredek v sektorju drobnice, inovativno in večjo uporabo živalskih materialov (volne, mesa drobnice) lahko dosežemo le s povezovanjem in v sodelovanju s stroko ter spodbudami na območjih, kjer nastanejo (na kmetijah, v domačih predelovalnih obratih, uporaba mesa v lokalnih obratih s prehrano). Ovčja volne ima velik potencial tudi v alternativnih uporabah. Največ neizkoriščenih možnosti se kaže v kmetijstvu, vrtnarjenju, zato operacija posebno pozornost posveča tej spodbudi. Kot naravni material z mnogimi pozitivnimi lastnostmi poleg obstoječih tradicionalnih izdelkov nudi tudi sodobne oblikovalske izzive, ki jih bomo v okviru operacije načrtno spodbudili z različnimi načini obdelave, nakupom opreme in povezavami rokodelcev in oblikovalcev kot tudi skupnimi nastopi in predstavitvami v okviru dogodkov. Kar bo vsekakor prispevalo k večji prepoznavnosti zgodbe izdelkov iz slovenske volne.

Reja drobnice je v zadnjih desetih letih močno porasla, s tem pa tudi potrošnja mesa in priložnost za dvig kakovostne kulinarične ponudbe. Prisotno je pomanjkanje informacij o pozitivnih lastnostih mesa in mlečnih izdelkov drobnice, možnosti uporabe, pomanjkljivo strokovno znanje kadra o hranilni in kulinarični vrednosti, procesih obdelave mesa, ozek izbor jedi,.. Premalo je poudarka na ponudbi lokalnega mesa in oblikovanju ponudbe posameznih gastronomskih regij. Vključene aktivnosti bodo prispevale k razvoju kulinarične ponudbe.

Skupna vrednost operacije: 47.447,32 EUR; Znesek sofinanciranja EKSRP: 37.459,61

 

AKTIVNOSTI

vabilo_delavnica_priprava jagnetine.pdf: dve delavnici na temo priprave jagnetine na sodoben način 

vabilo_delavnica_razsek mesa.pdf: delavnica na temo razseka mesa drobnice

vabilo_usposabljanje mentorjev.pdf: delavnica za usposabljanje mentorjev za delo z ranljivimi skupinami na temo polstenja volne in terapevtskih učinkov le-tega

Volno drobnice lahko koristno uporabimo.pdf: predstavitev delavnic v marcu in aprilu

vabilo_volna v vrtnarstvu.pdf: delavnice za uporabo volne v vrtnarstvu

najava.pdf: najava delavnic, ki bodo v okviru projekta potekale v marcu in aprilu 2018

vabilo.pdf: sklop delavnic, namenjenih obstoječim in potencialnim rejcem drobnice