Interaktivni turizem za vse

Trajanje

od 01.01.2019 do 31.12.2020

Področje

Turizem | Podeželje

Opis

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju  dostopnega turizem v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in  starejših, gluhih, ter slepih in slabovidnih oseb ali pa in drugih ljudi s posebnimi potrebami ob enem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območji. V operaciji pa se bo pojem dostopnosti nanašal na:

    -povečanje dostopnost  za osebe s posebnimi potrebami; z novimi tehnologijami bomo s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim tem osebam     omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi mogli dostopati;

    - dostopnost do izginjajoče / zavarovane kulturne in naravne dediščine; saj bo le ta s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena ali poustvarjena ; s tem bo možen ogled teh znamenitosti, hkrati     pa se bodo ohranile za prihajajoče generacije.

Z operacijo želimo doseči tudi večjo prepoznavnost LAS območji ter doseči diferenciacijo ponudbe, ki se osredotoča na novo nišno skupino turistov, posledično pa  pripomoči k razvoju turizma na ruralnih območjih.

 

PARTNERJI:

  • LAS Notranjska (Zavod Ars Viva, JZ Snežnik, Zavod Red tree heritage) LAS med Snežnikom in Nanosom LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe Partnerstvo LAS Zasavje LAS V objemu sonca LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Trajanje operacije: 1.1.2019-31.12.2020

Skupna vrednost operacije za LAS Notranjska: 86.127,00 EUR; Znesek sofinanciranja EKSRP: 73.208,00 EUR

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

AKTIVNOSTI:

- zgibanka Časovni preskok zgibanka_časovni preskok.pdf

- letak Časovni preskok letak_časovni preskok.pdf

- novnarska konferenca, LAS ZSŠD, 30.7.2019, Ljubno ob Savinji: Obvestilo za medije - novinarska konferenca_LAS ZSŠD.pdf

- interpretacijski načrt- skupen: Interpretacijski nacrt_LAS_VR_2019_final.pdf

- interpretacijski načrt - LAS Notranjska: Design brief_Snežnik_april2019_final.pdf 

- novinarska konferenca, 19.2.2019, objave medijev:  19.2.2019_OBJAVE MEDIJEV.pdf

- izjav za medije, 19.2.2019: https://www.arsviva.si/dostopnost-naravne-kulturne-dediscine/

- novinarska konferenca, 19.2.2019, Podcerkev: novinarska konf 19-2-2019-vabilo.pdfPovezave