S ČEBELAMI DO ZNANJA

Program

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Trajanje

od 01.06.2020 do 30.06.2022

Področje

Regionalni razvoj | Kulturna dediščina | Podeželje

Opis

 

 

S čebelami do znanja_eksrp-logo

 

 

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: S čebelami do znanja
 • Akronim: ČEBELA-ZNA

 

Partnerji projekta

 • VP: Občina Bloke
 • P2: Občina Cerknica
 • P3: Občina Loška dolina
 • P4: RRA Zeleni kras

 

Pomembnejše aktivnosti projekta:

 • Ureditev infrastrukture za prenos znanja (postavitev treh didaktičnih čebelnjakov za medgeneracijski prenos znanja o čebelarstvu). Čebelnjaki v vseh treh občinah predstavljajo učilnico v naravi in služiljo kot pripomoček za prenos kakovostnih znanj med generacijami ter pridobivanje kompetenc za nadaljnji osebni razvoj s pozitivno naravnanostjo do narave in kulture.
 • Ureditev tržnice v Loški dolini za namene mreženja ponudnikov in predstavitev lokalnih proizvodov.
 • Izvajanje čebelarskih krožkov v vseh treh občinah, ter nakup čebelarske opreme za izvajanje krožkov. S tem krepimo kompetence in potenciale ranljivih skupin (mladih).
 • Zasaditev medovitih rastlin in vzpostavitev zeliščnih kotičkov, ki poleg čebelnjakov služijo kot interpretacijska točka in priložnost za razvoj sonaravnega turizma ter promocijo naravo-varstva in pomena biotske raznovrstnosti.
 • Priprava turističnega programa, s katerim smo postavljeno infrastrukturo povezali z ostalimi storitvami v lokalnem okolju in oblikovali novi turistični program z dodano vrednostjo, 'Vodeno doživetje s čebelami do znanja'.

 

Glavni cilji projekta:

 • Razviti dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju in pripraviti turistični program.
 • Povezati organizirano ponudbo z območja za skupni nastop na trgu.
 • Višati ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine.
 • Pozitivno prispevati k ohranjanju stanja okolja ter naravne in kulturne dediščine

 

Rezultati projekta:

 • Postavitev 3 didaktičnih čebelnjakov za medgeneracijski prenos znanja o čebelarstvu
 • Zasaditev medovitih rastlin in zeliščnega kotička
 • Ureditev tržnice v Loški dolini za namene mreženja ponudnikov in predstavitev lokalnih proizvodov
 • Izvedba krožkov o čebelarjenju v 3 občinah (Bloke, Cerknica, Loška dolina) za osnovnošolce
 • Priprava turističnega programa, ki povezuje lokalne ponudnike in ponuja degustacijo čebelarskih izdelkov
 • Promocijske aktivnosti za obveščanje širše javnosti o projektu 

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Skupna vrednost projekta: 94.952,36 EUR, vrednost sofinanciranja EKSRP: 69.984,76

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

Projektna ZGIBANKA

 

 

 

*******************************

 

Zanimivost

 

- Čeprav imajo pet oči, čebele ne vidijo rdeče barve. Lahko pa vidijo ultravijolično, ki je za nas nevidna.

- Čebele oprašijo 80 % vseh rastlin in kar 90 % sadnih dreves

 

 

S čebelami do zananja_čebela na rumenem cvetu

 

»Čebelariti pomeni slediti čebelam, se prilagajati zakonitostim njihovega življenja in to spretnost sobivanja obrniti tudi sebi v prid.« (Esenko, 2018)

Ponosni smo na našo kulturno dediščino čebelarjenja in s pomočjo projekta S čebelami do znanja vzpostavili 3 učne čebelnjake. Prvi je bil spomladi 2021 postavljen v Loški dolini, nato pa še v Novi vasi ter v Begunjah pri Cerknici. Učne čebelnjake uporabljamo v namene širjenja tradicionalnih znanj pridobivanja medu, učenja o odgovornosti do narave ter spoznati različne možnosti uporabe čebelarskih izdelkov. Čebelarska društva navadno organizirajo čebelarske krožke, na katerih mlade seznanjajo z osnovami čebelarjenja in motivirajo za nadaljnje delo v čebelarstvu. Hkrati v krožkih spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in človekovih dejavnosti na njihovo zdravje. Taki krožki večinoma potekajo v učilnicah, le tu in tam obiščejo kakšnega čebelarja v bližnji okolici. S projektom S čebelami do znanja in vzpostavitvijo učnih čebelnjakov so čebelarski krožki pridobili na kakovosti, saj ponujajo pogoje za praktično usposabljanje in prikaz čebelarskih opravil ter s tem kakovostnejši prenos znanja na mlajše generacije oz. čebelarski podmladek. Namen projekta je bil torej vzpostavitev infrastrukture za kakovostnejše izvajanje čebelarskih krožkov, po drugi strani pa ta infrastruktura ponuja možnost vzpostavitve nove turistične interpretacijske točke za obiskovalce. Za čebelnjake je bila nabavljena tudi čebelarska oprema za izvajanje krožkov in interpretacijo življenja čebel, v okolici čebelnjaka v Novi vas pa smo zasadili tudi medovite rastline. V projekt smo povezane Občina Bloke, Občina Cerknica in Občina Loška dolina ter RRA Zeleni kras d.o.o., sofinanciran pa je s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.PovezaveGalerija