AgriSUN – AGRIculture renewed by SUN

Program

Interreg EURO-Med

Področje

Regionalni razvoj | Okolje in varovanje narave | Podeželje

Opis

Glavni cilj projekta AgriSUN je spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v kombinaciji s pametnimi sistemi za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in njihovih emisij toplogrednih plinov. Doseganje sinergije med kmetijstvom in energetiko omogoča pot k energetskemu prehodu.