Predjama sustainable

Program

Norveški finančni mehanizem/država donatorica Norveška

Trajanje

od 01.05.2022 do 30.04.2024

Področje

Zeleni kras | Regionalni razvoj | Človeški viri | Okolje in varovanje narave | Kulturna dediščina | Turizem | Podeželje

Opis

RRA Zeleni kras v projektu Predjama Sustainable sodeluje kot deležnik v vlogi upravljavca turistične destinacije Zeleni kras, ki se zavzema za trajnostno upravljanje regije.

Glavni cilj projekta Predjama Sustainable, ki ga vodi ga Občina Postojna, je prispevati k blaženju podnebnih sprememb s pripravo mobilnostnega načrta za vas Predjama, v kateri se nahaja zelo obiskana turistična znamenitost Predjamski grad. Cilj je tudi pilotna izvedba ključnih ukrepov, s čimer bomo neposredno prispevali k izboljšanju upravljanje trajnostne mobilnosti.

Predstavnik RRA Zeleni kras je vključen v Delovno skupino za urejanje problematike na območju turistične destinacije Predjama, katere naloge so poiskati trajne rešitve na področju prometne in prostorske problematike, zagotavljanje visoke kakovosti bivanja prebivalcev Predjame in okoliških vasi, usmerjanje turističnih tokov in zagotavljanje dobre turistične izkušnje. 

RRA Zeleni kras je v okviru projekta v februarju 2023 organizirala srečanje za prebivalce z naslovom Podjetništvo v Predjami in zaledju - ovire in priložnosti. 

Več o ciljih, aktivnostih in partnerjih projekta.

Mobilnostni načrt za turistično destinacijo Predjama

  • izboljšati upravljanje mobilnosti ter uvesti trajnostno mobilnost z namenom povezati zmanjšanje prometa brez zmanjšanja števila obiskovalcev rešiti problematiko mobilnosti lokalnih prebivalcev
  • v mobilnostni načrt vključiti trajnostne, izvedljive in privlačne prilagojene oblike mobilnosti brez prevelikih posegov v naravo
  • v pripravo mobilnostnega načrta vključiti prebivalce in njihove potrebe
  • prenesti dobre izkušnje norveških partnerjev v slovenski prostor
  • z uspešnim izvajanjem mobilnostnega načrta in izvedbo kampanje ozaveščanja spremeniti navade ljudi in s tem doprinesti k blaženju podnebnih sprememb.