Za spodbujanje podjetništva v Predjami in zaledju

02.03.2023

V okviru projekta Predjama Sustainable, ki ga vodi Občina Postojna, je v torek, 28. februarja, v Kulturnem domu Bukovje potekalo srečanje z naslovom Podjetništvo v Predjami in zaledju – ovire in priložnosti, ki ga je v sodelovanju z Občino Postojna in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica pripravila RRA Zeleni kras iz Pivke.

Izvedeni dogodek je bil ena od aktivnosti oziroma ukrepov, ki so jih  domačini v okviru priprave mobilnostnega načrta za Predjamo prepoznali kot koristne za izboljšanje kakovosti življenja in dela na tem območju.

Udeleženci srečanja - prebivalci in podjetniki iz Predjame in ostalih vasi Pudgure – so se seznanili z možnostmi za razvoj (mikro) podjetništva v Predjami in njenem zaledju, ki jih ponuja turistični obisk znamenitosti Predjamski grad, ne le na področju turizma, temveč tudi na področjih v povezavi  z njim.

V prvem delu je predstavnica Občine Postojna Aleksandra Turšič Rode predstavila občinske prostorske in urbanistične akte, ki opredeljujejo naselje Predjama ter pojasnila, kako sedanja ureditev določa razvoj poslovnih dejavnosti, obnovo, vzdrževanje in gradnjo objektov.  V nadaljevanju je Ernesta Drole, vodja novogoriške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije spregovorila  o nepremični kulturni dediščini v Predjami in pojasnila,  kako kulturno-varstveni režimi opredeljujejo posege v tamkajšnji prostor.

V drugem delu so svetovalke iz RRA Zeleni kras Živa Ložar, Tadeja Pecman Penko in Mateja Simčič osvetlile poslovne vidike razvoja podjetništva. Pripravile so podroben pregled pravno-organizacijskih oblik, v okviru katerih je možno opravljati številne poslovne dejavnosti primerne za to območje, od rokodelstva, sobodajalstva, nabiranja in prodaje gozdnih sadežev, čebelarstva, turizma na kmetiji, lokalnega turističnega vodenja itd. Pri tem so izpostavile, katero pravno-organizacijsko obliko izbrati, da bo najbolj primerna izbrani dejavnosti glede na finančne in davčne obveznosti ter druge pogoje. Omenile pa so tudi najbolj aktualne in dostopne vire za pridobitev nepovratnih in povratnih sredstev za uresničevanje poslovnih idej.