INNOXENIA - Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion

Program

Interreg Adrion

Trajanje

od 01.12.2018 do 30.09.2019

Področje

Turizem

Opis

Namen projekta Innoxenia je izboljšati inovacijsko sposobnost turističnega sektorja, s poudarkom na inovativnih izdelkih, procesih in storitvah, ki dopolnjujejo naravno in kulturno dediščino. Namen projekta je vzpostaviti delujoči transnacionalni sistem za inovacije v turizmu na Jadransko-jonskem območju.

Za ta namen bodo izvedene aktivnosti:

 • Vzpostavitev turistično inovacijskega observatorija (TIO), ki bo podpora za oblikovanje boljših strategij, povezanih s turizmom, turističnih politik in vlaganj v turizem
 • Oblikovanje turistično-tehnološke spletne platforme (AITTP), ki bo združevala transnacionalno mrežo turistične skupnosti, v kateri so različni deležniki (turistično gospodarstvo, javne organizacije, R&R, civilni sektor) in na katero se bo naslanjal TIO
 • Benchmarking vpliva inovacijskih ukrepov na konkurenčnost in trajnost turističnih destinacij, struktur in storitev
 • Strateška agenda inovacij v turizmu (EUSAIR) z opredelitvijo vizije v turističnem sektorju
 • Akcijski plan s priporočili politike in usmeritvami za investicije (politični odločevalci, zasebni sektor)
 • Lokalna usposabljanja za uporabo AITTP
 • Uporaba AITTP storitev (študije vplivov, analize, scenariji vplivov raznih inovacij ipd) s strani deležnikov (članov)

V projektu sodeluje devet partnerjev iz petih jadransko-jonskih držav:

 • Region of Western Greece, Grčija, vodilni partner, Grčija
 • Athena  - Research and Innovation Center in Information, Communications and Knowledge Technologies, Grčija
 • Consortium  European Point Teramo, Italija
 • Alma Mater Studiorum – University of Bologna, Italija
 • Albanian  Development Fund, Albanija
 • City of Mostar, Hrvaška
 • Institution for development of competence, innovation and specialization of Zadar County, Hrvaška
 • RRA Zeleni kras, d.o.o., Slovenija
 • Province of Rimini, Italija

Projekt sofinancira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru transnacionalnega programa Interreg ADRION 2014-2020.

Pregled projekta InnoXenia

Projekt InnoXenia se osredotoča na dvig inovativnosti turističnega sektorja Jadransko Jonske regijez namenom ohranitve socialno-ekonomske rasti območja. Turizem predstavlja enega izmed najbolj pomembnih sektorjev na območju štirih držav (Italija, Grčija, Hrvaška, Slovenija). Turizem na tem območju se mora soočiti s spremembami v povpraševanju in turističnem vedenju, novimi nastajajočimi trgi in socialno-ekonomske krizami.

Cilj InnoXenia projekta je izboljšati inovacijsko sposobnost turističnega sektorja, ki se močno opira na inovativne izdelke, procese in storitve, ki jih lahko dopolnjujejo naravne in kulturne ponudbe. Projekt bo povezal turistične skupnosti in ponudnike v Turistično tehnološko platformo z aktivnim sodelovanjem skozi celoten projekt.

Observatorij za turistične inovacije (TIO) bo zagotovil platformo za modeliranje inovativnega turizma, opremljenega s turizmom Sistem podpore odločitvam za inovacije (TIDSS), ki zagotavlja sposobnost ovrednotiti vpliv potencialnih posegov na konkurenčnost in trajnost turističnih destinacij, strukture in storitve. Pripravili bomo strategijo za izboljšanje turistične inovativnosti in kombinacijo z akcijskim načrtom, ki bo vseboval priporočila in smernice za naložbe in morebitno financiranje.

Pričakuje se, da bo projekt simuliral premik paradigme v turistični politiki in naložbah z inovativnim pristopom in vključenimi orodji. Po drugi strani pa se pričakuje, da bo zagotovil trajen učinek na regionalne in lokalne strategije na področju turizma s prenosom tehnologije in krepitvijo zmogljivosti tako javnega kot zasebnega sektorja.

Kontakt:

Dejan Iskra (info@zelenikras.si)

Borut Dubrovič (borut@rra-zk.si)

Živa Ložar (ziva@rra-zk.si)

 

Trajanje projekta:

01.01.2018 – 30.9.2019

 

Skupni proračun projekta:

1,055,190.00 EUR

 

EU sofinanciranje:

 

ERSS sklad

743,911.50 EUR

 

IPAII sklad

153,000.00 EUR