GO SUMP – Spodbujanje načrtov in ukrepov za urbano trajnostno mobilnost na področju MED

Program

Interreg Mediteran

Trajanje

od 01.11.2017 do 31.10.2019

Področje

Okolje in varovanje narave

Opis

GO SUMP predstavlja t. i. horizontalni projekt v okviru programa MED. Gre za novo generacijo projektov, ki odgovarja na potrebo po večji integraciji in uporabi rezultatov projektov in ponuja rešitve za spodbujanje trajnostne mobilnosti na transnacionalni ravni, v širšem območju Sredozemlja.

Partnerstvo vključuje šest kompetentnih partnerjev iz petih držav: Malaga City Council – vodilni partner (Španija), EUROCITIES ASBL (Belgija), AMB, Barcelona Metropolitan Area (Medcities General Secretariat) (Španija), CODATU, Working for sustainable mobility in developing cities (Francija), UNIMED, Mediterranean Universities Union (Italija) in RRA Zeleni kras (Slovenija).

Partnerstvo GO SUMPa si prizadeva za umestitev koncepta trajnostne mobilnosti kot integralnega dela urbanističnega načrtovanja v Sredozemlju. Partnerstvo bo usmerjalo in podpiralo modularne projekte v okviru skupnosti za trajnostno mobilnost (Urban Transport Community), izvajalo aktivnosti za večanje prepoznavnosti rezultatov modularnih projektov, kapitalizacijo na tej osnovi ter integracijo rezultatov s skupnimi strategijami EU. Velik del aktivnosti projekta je usmerjeno k ustvarjanju sinergij in povezovanja med posameznimi projekti ter ostalimi zainteresiranimi skupinami izven partnerstev modularnih in horizontalnih projektov. GO SUMP predstavlja tudi povezavo med MED programom in posameznimi projekti, zagotavlja stalno komunikacijo in sodelovanje ter angažiranost ključnih deležniških skupin kot so CIVITAS, ELTIS, Platforma SUMP ali The Convention of Mayors.

Z opazovanjem dobrih in še posebej s prepoznavanjem slabih praks želi GO SUMP prispevati k edinstveni identiteti SUMP (Sustainable Urban Mobility Plans) v sredozemskih mestih, ki bodo postali ključnega pomena za izvajanje ukrepov za transport in mobilnost z nizkimi emisijami ogljika.

Skupnost za trajnostno mobilnost, ki deluje v okviru programa MED trenutno vključuje naslednje projekte:

  • CAMPSUMP: Campus Sustainable University mobility plans in MED areas
  • LOCATIONS: Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities
  • MOBILITAS: MOBility for nearly-zero CO2 in medITerranean tourism destinAtionS
  • MOTIVATE: Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand
  • REMEDIO: REgenerationg mixed-use MED urban communities congested by traffic through Innovative low carbon mobility solutions
  • SUMPORT: Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities.

V okviru te skupnosti pripravljamo tudi novice, na katere se lahko naročite tu, sledite pa nam lahko tudi na socialnih omrežjih Urban Transport Community: Twitter, LinkedIn.

Kontakt: