PRIMIS - Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin

Program

Interreg V-A Italija-Slovenija

Področje

Kulturna dediščina | Turizem

Opis

Splošni cilj projekta PRIMIS je krepitev vrednosti jezikovne, kulturne in naravne dediščine, skupne manjšinam na območju programa, z namenom pritegovanja trajnostnega kulturnega turizma.

Povzetek projekta: 

Skupni izziv območja programa, na katerega bo projekt PRIMIS odgovarjal s svojim prispevkom, je "Ohranjanje, varstvo in obnova kulturne in naravne dediščine". Splošni cilj projekta je krepitev vrednosti jezikovne, kulturne in naravne dediščine jezikovnih skupnosti na območju programa, z namenom, da bi okrepili povpraševanje po trajnostnem turizmu.

Območje je po svoji naravi večkulturno in večjezično zaradi prisotnosti slovenske in italijanske manjšine ter drugih jezikovnih skupnosti (Kimbrov, Ladincev, Furlanov); zato je to območje edinstveno v primerjavi z drugimi ozemlji v Italiji in Sloveniji. Sprememba, ki jo bo prinesel projekt, bo novo doživljanje – turistov in prebivalcev – večkulturne in večjezične identitete na območju programa (OP).

Poglavitni rezultati bodo: vzpostavitev 4 multimedijskih središč za širjenje znanja o posebnostih avtohtonih jezikovnih skupnosti; 1 multimedijska platforma in 1 digitalni vodič; ovrednotenje in promocija kulturnih dogodkov na PO; aktivnosti obveščanja in izobraževanje za specifične ciljne skupine.

Koristniki projekta so: turisti, prebivalci, mladi, MSP, projektni partnerji.

Predvideni pristop je: posredovati večkulturne in večjezične posebnosti avtohtonih skupnosti turističnemu sektorju in sektorju promocije čezmejnega teritorija prek inovativnih, interaktivnih in multimedijskih instrumentov, z virtualno in "potopitveno" resničnostjo v multimedijskih središih. Pristop bo odstopal od običajne prakse turističnega sektorja (morje/gore), saj bo prispeval k oblikovanju turističnih produktov na osnovi kulturne in jezikovne dedišine PO.

Čezmejno sodelovanje je nujno, ker združuje različnosti in posebnosti večkulturnega in večjezičnega okolja, ustvarjajo enotno podobo PO. Projekt je originalen, ker snovno in nesnovno kulturno dediščino avtohtonih jezikovnih skupnosti dojema kot dodano vrednost za gospodarsko dejavnost – za kulturni in trajnostni turizem.

Glavni rezultati: 

Kazalnik specifičnega učinka programa za PN 6c je "stopnja čezmejnega sodelovanja pri trajnostnem izkoriščanju, varovanju in promociji kulturne in naravne dediščine na območju programa".

Prvi glavni rezultat projekta bo okrepljena privlačnost območja programa na področju trajnostnega kulturnega turizma, pridobljena z dodano vrednostjo v obliki snovne in nesnovne dediščine avtohtonih skupnosti.

Drugi rezultat projekta bo večja sposobnost lokalnih akterjev, tako javnih kot zasebnih, za sporočanje dodane vrednosti, ki jo za kulturni turizempredstavljajo avtohtone skupnosti na tem teritoriju. V prvi fazi projekta bodo aktivnosti posvečene obdelovanju vsebin snovne in nesnovne dediščine avtohtonih skupnosti na območju programa, s ciljem njihovega opisa za turistične namene in njihove uporabe z razpoložljivimi instrumenti IKT. Druga in tretja faza projekta sta osredotočeni na uporabo materiala, ki je bil v prvi fazi ustvarjen za turistične namene, in na razvoj sposobnosti javnih in zasebnih lokalnih akterjev, da ciljnim skupinam na ustrezen in inovativen način sporočajo vsebine, izbrane in obdelane v prvi fazi. Cilj projekta je doseči 2000 novih obiskovalcev.

Kontakti

 

  • Italijanska unija

tel: +386 5 63 11 220

Županieva ulica 39, 6000, Koper, Slovenija unione.it.cap@siol.net http://www.unione-italiana.eu Gregori Marko unione.it.cap@siol.net

  • CZZ PROJEKT

+39 040 348 1586 Via / Ul. Coroneo 19, 34133, Trieste, Italia projekt.ats.czz@gmail.com Ivo Corva ivo.corva@ssorg.eu

  • Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale

+39 041 2794305 Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, 30123, Venezia, Italia relazintercomunicazionesistar@regione.veneto.it https://www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/ Maria Elisa Munari marilisa.munari@regione.veneto.it

  • OSSIN

00386/(0)5/6279150 Via Župani/ Županieva ulica 18, 6000, Koper cna_costiera@siol.net http://www.cancostiera.org Andrea Bartole cna_costiera@siol.net

  • Avtonomna Dežela Furlanija-Julijska krajina – Centralna direkcija za kulturo in šport

+390403771111 Piazza Unità d’Italia 1, 34121, Trieste, Italia cultura@regione.fvg.it http://www.regione.fvg.it Elena Mengotti elena.mengotti@regione.fvg.it

  • Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje

040 6724850 Via Cicerone 8, 34133, Trieste, Italia Info@sdgz.it http://www.sdgz.it Andrej Šik andrej.sik@servis.it

  • RRA Zeleni kras, d.o.o.

00386 5 72 12 243 Prena ulica 1, 6257, Pivka, Slovenija info@rra-zk.si http://www.rra-zk.si Dejan Iskra info@zelenikras.si

  • Turistično Gostinska Zbornica Slovenije (TGZS)

00 386 1 58 98 230 Dimieva ulica 13, 1000, Ljubljana, Slovenija info@tgzs.si http://www.tgzs.si Klavdija Perger klavdija.perger@gzs.si

  • Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada

+39(0)435 62436 Via Dante Alighieri 3, 32045, Santo Stefano di Cadore segretario@cmcs.it http://www.fondazionecst.info Livio Olivotto segretario@cmcs.it

  • GAL Venezia Orientale

+39 0421 394202 Via Cimetta 1,30026, Portogruaro, Italia vegal@vegal.net http://www.vegal.it Cinzia Gozzo vegal@vegal.net