EKO KROŽNA DEGUSTACIJSKA POT TREH OBČIN

Program

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Trajanje

od 01.03.2021 do 30.06.2022

Področje

Turizem | Podeželje

Opis

Osnovni podatki o projektu:

 • Naziv ukrepa: ukrep M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)
 • Naziv podukrepa: podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
 • Naziv projekta: EKO KROŽNA DEGUSTACIJSKA POT TREH OBČIN
 • Akronim: EKO OKUSI MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Partnerji projekta

 • VP: RRA Zeleni kras, d.o.o.
 • P1: GREGA ČESNIK
 • P2: TADEJ SMRDEL
 • P3: DENIS ISKRA
 • P4: BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO POSTOJNA

Pomembnejše aktivnosti projekta:

Glavni cilji projekta:

Glavni cilj projekta je povezati ekološke kmetovalce iz vseh treh občin in izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja za razvoj skupnih povezovalnih storitev. V ta namen  projekt stremi k oblikovanju mreže lokalnih akterjev za skupne aktivnosti – skupno trženje, usposabljanje, oblikovanje novega inovativnega produkta in storitev. Nov inovativen produkt - eko krožna degustacijska pot treh občin – Pivke, Postojne in Ilirske Bistrice bo omogočila spoznavanje in ohranjanje narave in okolja ter življenja na kmetijah, predstavitev blagodejnih učinkov eko domačih izdelkov čebelarstva in kozjereje na zdravje ter obujanje in ohranitev žganjekuhe. Poleg tega bo projekt vplival na razvoj kulinaričnega turizma, saj bo turistom in obiskovalcem vzbudil vse čute. Zaokrožen krog v smeri kulinarike, ki ji na našem območju posvečamo še premalo pozornosti, bo dvignil kulinarični turizem na višji nivo, saj se ga bodo posluževali tudi tisti segmenti gostov, ki bodo pripravljeni odšteti precej denarja za zadovoljevanje svojih potreb po uživanju v novih, naravnih in tradicionalnih jedeh, značilnih za Primorsko-notranjsko regijo. Pilotni turistični program se bo lahko v bodoče izvajal tudi širše, izven meja občin.

Kratkoročni cilji operacije:

•   pilotna izvedba eko krožne degustacijske potri s promociji eko kmetovalcev ter izvedba učnih  delavnic na posameznih lokacijah;

•     izdelava spletne strani enega izmed partnerjev;

•     nakup opreme posameznih partnerjev,

•     izdelava predstavitvenih letakov partnerjev,

•     izvedba aktivnosti za promocijo novega produkta.

Pričakovani rezultati projekta:

 • izdelan, oblikovan in pilotno izveden nov inovativen produkt - eko krožna degustacijska pot treh občin – Pivke, Postojne in Ilirske Bistrice z izvedbo delavnic iz treh dejavnosti partnerstva – čebelarstva, kozjereje ter žganjekuhe namenjen ranljivim skupinam in širši javnosti:
 • Začetek krožne poti v Slavini – delavnica  za ranljive skupine (otroci/učenci-šolarji; starejše; ….) z namenom prestavitve življenja čebel in pridobivanja medu, propolisa, cvetnega prahu na odprtem panju in degustacija medu
 • Nadaljevanje poti v Pivko na kmetijo Česnik – delavnica za ranljive skupine (otroci/učenci-šolarji; starejše; ….) z namenom prikaza pridobivanja mleka in prikaza predelave mleka v mlečne izdelke (skuta, sir,…) in degustacija mlečnih izdelko
 • Zaključek poti v Zabičah – delavnica za ranljive skupine (otroci/učenci-šolarji; starejše; ….) namenjena ohranjanju in promociji starih kmečkih obrti – žganjekuhi  - brinjevec, prikaz žganjekuhe in degustacija
 • izdelan promocijski predstavitveni letak vseh partnerjev,
 • oblikovano partnerstvo ekoloških kmetovalcev vseh treh občin za dolgoročno sodelovanje pri razvoju kulinaričnega turizma in ostalih storitev na podeželja
 • Izdelana spletna stran partnerja
 • 2xletno eko zajtrk v Porodnišnici Postojna

Vrednost projekta:

celotna vrednost projekta je 57.938,83 EUR, sofinancirana vrednost (EKSRP) pa  46.701,89 EUR.

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://skp.si/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

 

 Povezave