POSVET TRAJNOSTNI TURIZEM V ZAŠČITENIH OBMOČJIH

29.11.2019

POSVET TRAJNOSTNI TURIZEM V ZAŠČITENIH OBMOČJIH

 

V sredo, 27.11.2019, je v Krpanovem domu v Pivki potekal posvet, namenjen turističnim ponudnikom destinacije Zeleni kras. Dogodka se je udeležilo preko 50 zainteresiranih ponudnikov turističnih storitev iz celotnega območja, prišli pa so tudi predstavniki organizacij iz neposredne bližine.

Glavna tematika je bila predstavitev primerov dobrih praks, ki so jih na svojih ogledih v tujini pridobili predstavniki LAS Med Snežnikom in Nanosom ter LAS Notranjska. Skozi predstavitve uspešnih trajnostnih zgodb in predstavitvijo rezultatov na primerih Portugalske, Estonije, Litve in Irske smo iskali sinergije, s katerimi bi lahko podobne zgodbe prenesli tudi v naše lokalno okolje. Udeleženci so se strinjali, da je v prihodnje potrebno več pozornosti nameniti trajnostnemu vidiku turizma, e-mobilnosti, razvoju kulinarične ponudbe, istočasno pa ne smemo zanemariti skrbi za gosta ter trajnostnega upravljanja destinacije ter uporabe trajnostne infrastrukture.

Cilj srečanja je bil tudi seznaniti sodelujoče z aktivnostmi, ki jih na nivoju destinacije izvajamo v sklopu Zelene sheme slovenskega turizma ter preveriti interes pri zasebnih ponudnikih za sodelovanje pri skupnih projektih na področju razvoja trajnostnega turizma. Na slednjem področju je bilo med udeleženci precej zanimanja, predvsem v smislu nadgradnje obstoječih produktov z vidiki trajnosti – npr. nakupom električnega kombi vozila za prevoz turistov, razvojem lokalne kulinarike,  vzpostavitvijo trajnostnih modelov upravljanja z nastanitvami…