KOLESARSKI TURIZEM - POTENCIAL LOKALNIH PONUDNIKOV IN V DOBROBIT NAŠEMU OKOLJU

10.02.2020

Ponosni smo lahko na naravo in okolje, ki nas obdajata. Naravna in kulturna dediščina ter ostali potenciali, ki jih imamo v regiji, ponujajo številne priložnosti za vsebinsko kakovostno ponudbo predvsem na področju turizma. V želji le-tega usmerjati k dejavnostim, ki ohranjajo naravne lepote in so usmerjene trajnostno, nenazadnje pa spodbujajo lokalno gospodarstvo, se deležnikom v lokalnem okolju zdi smiselno okrepiti in načrtno razvijati kolesarski turizem. Kolesarski turistični produkti so namreč tesno povezani z naravo in od nje pravzaprav tudi močno odvisni, saj se bo takšen turizem uspešno razvijal v okolju, ki je ohranjeno in naravno atraktivno. Kolo je ob tem okolju prijazno prevozno sredstvo, ki hkrati spodbuja in ohranja posameznikovo aktivnost in zdrav življenjski slog ter kakovostno preživljanje prostega časa.

Obstoječo infrastrukturo, namenjeno vsem ljubiteljem kolesarjenja, na Postojnskem dopolnjuje in krepi projekt »Adrenalinsko doživljanje legend in zgodb na kolesu - Bodi legenda«, ki ga v partnerstvu, od lanskega januarja, skupaj izvajajo Občina Postojna, Zavod Znanje Postojna, RRA Zeleni kras in Občina Ilirska Bistrica. Gre za  projekt v okviru 3. javnega poziva LAS Med Snežnikom in Nanosom, vreden nekaj več kot 45.000 evrov, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, ključni namen katerega je dvig prepoznavnosti kolesarstva, kot zdravega in zelenega turističnega produkta. V okviru projektnih aktivnosti se obuja obstoječo "Grajsko kolesarsko pot" ter vzpostavlja povezavo petih tlačilnih kolesarskih poligonov (inovativno kolesarjenje), kar bo prispevalo k povezovanju lokalne zgodovine, kulturne, naravne dediščine ter novodobnega sveta.

 


Vez med legendami in novim svetom…

Legendarna kolesarska dogodivščina poteka po obstoječi "Grajski kolesarski poti", ki iz Postojne pelje v Planino, nazaj čez Lohačo in strmco v Studeno, Belsko, Bukovje, Predjamo, Šmihel pod Nanosom, Landol in hruševje, Sajevče, Rakulk, Orehek, Prestranek, Grobišče, Štivan in čez Staro vas nazaj v Postojno. Slabih 60 km dolga kolesarska pot vodi po poteh srednjeveških vitezov, mimo ostankov šestih srednjeveških gradov (Haasberg in Ravbarjev stolp, Predjamski grad, grad Orehek, grad Prestranek in postojnski grad Adelsberg). V teh krajih je postavljenih tudi pet kolesarskih "pump tracko-ov" ali tlačilnih kolesarskih poligonov, ki so namenjeni kolesarjem vseh starosti in predstavljajo igrišče neštetih možnosti, kjer se krepijo dnevne fizične aktivnosti, koordinacija, motorika in fizična moč, tkejo pa se tudi prijateljske vezi.


 

Ker turizem in šport povezujeta, tako lokalne ponudnike kot vsebinsko različne dejavnosti, gre pri tem vnovič za priložnost, ki jo velja načrtno razvijati in izkoristiti.  S tem namenom so projektni partnerji sobodajalce, gostince in ostale deležnike v turizmu, ki bodo imeli pomembno vlogo pri tem, da se bo kolesar ob raziskovanju okolice dobro počutil, užival v kulinariki ter se zadržal v naših krajih, povabili na delavnico, ki je bila nedvomno dobra spodbuda in kakovosten vir informacij ter prikaz dobrih praks.

Za dogodek, ki se je danes (7. februarja) odvijal v prostorih EkoTurizma Hudičevec, je zanimanje izkazalo 22 udeležencev. Namen delavnice, ki jo je vodil Štrucl Dušan – Dixi, geograf, ki aktivno sodeluje pri razvoju kolesarskega turizma v Sloveniji, je bil namreč zainteresirane lokalne kolesarske navdušence in ponudnike ter podjetnike usposobiti za razvoj produktov za kolesarski turizem. Predavatelj je udeležencem približal vsa pomembnejša dejstva in informacije o vrstah kolesarskih turistov in njihovih potrebah ter standardih za kolesarsko ponudbo, poznavanje katerih je predpogoj za ustrezen pristop in ustvarjanje možnosti na tem področju. Sam je namreč iz kmetije na koncu sveta razvil kolesarsko destinacijo na Koroškem (Bike park Jamnica), ki je danes prepoznavna kot ena izmed ključnih kolesarskih točk v Sloveniji.

Glede na izkušnje in strinjanja prisotnih udeležencev, ki v našem okolju s svojimi turističnimi kapacitetami, ponudbo in dejavnostmi predstavljajo pomembne deležnike pri razvoju turistične ponudbe, je povezovanje vsebin, sodelovanje in vzpostavitev novih, tematsko usmerjenih produktov, prijaznih naravi, ki so obenem podprte s strani krovne pobude, naj si bo občine ali države, velika prednost in pravzaprav priložnost, ki jo bodo tudi sami v prihodnje skušali utrjevati.

Kolesarje, ki se jim je na območju naše regije, v zadnjem obdobju namenja več pozornosti in možnosti, bo namreč prepričala ravno dobra kolesarska infrastruktura, kakovostna turistična in dodatna ponudba ter pestrost naravnega okolja, kar so prednosti, ki jih zagotovo imamo in jih je smiselno še naprej usmerjati v to, da bo naša destinacija ponotranjila kolesarsko kulturo ter zdrav življenjski slog, kar bo nedvomno priložnost tako za lokalne prebivalce, turiste in tudi ponudnike različnih storitev.