Vabilo na Dan podpornega podjetniškega okolja Primorsko-notranjske regije

03.09.2020

Kdaj: četrtek, 10. 9. 2020 od 9:00 do 16:00

Kje: Krpanov dom Pivka, Prečna ulica 1, 6257 Pivka


Letošnji dan bo obarvan v luči priložnosti, ki prihajajo z novo finančno perspektivo, kot okrevanju po COVID krizi. S tem namenom smo program oblikovali na dveh temah. Prva je spoznati priložnosti in delo na področju internacionalizacije in privabljanja investicij v regijo, pri čemer se bomo dotaknili tudi priložnosti internacionalizacije OŠ in SŠ. Na lanskoletnem dogodku smo ugotovili, da imamo na področju internacionalizacije še priložnosti za izboljšave. Druga tema bo namenjena razvoju podjetnosti in podjetništva med mladimi.


Dopoldanski del bo namenjen predstavitvam, tako bomo spoznali stanje v regiji, priložnosti v novi finančni perspektiv za podporno okolje ter področje internacionalizacije in privabljanja investicij. V tem trenutku potekajo zbiranja predlogov, kako porabiti COVID EU vire in programiranje za naslednjo finančno perspektivo.


Popoldanski del bo namenjen izmenjavi izkušenj, mnenj in oblikovanju predlogov sodelovanja. Razdeljen bo v tri panele in dve tematiki: Internacionalizacija in promocija regije, kot privlačne destinacije ter Razvoj podjetništva med mladimi (OŠ, SŠ, podporno okolje).


Skupine bodo oblikovane tako, da se bodo posamezniki lahko spoznali, če se še ne poznajo. Posamezniki bodo imeli možnost predstaviti kaj počnejo in kakšne aktivnosti peljejo, kaj bi si želeli v prihodnje in ali bi se lahko s kom povezali. V koliko ima kdo vizijo po sodelovanju, po skupnem projektu, ali celo osnutek ideje, ki bi bil lahko skupen regijski projekt, ima možnost to predstaviti.


Izrabimo priložnost, da se na dnevu podpornega okolja srečamo, ugotovimo kje trenutno smo z našimi aktivnostmi in kam gremo.


Vljudno prosimo, da udeležbo potrdite na info@spot-pnr.si

08:30 - 09:00 Prihod udeležencev    
09:00 - 09:10 Pozdravni nagovor Vodja SPOT Svetovanje PNR in SPIRIT Slovenija Tomaž Stojanović, direktor NEC, Cerknica, Jerica Vidmar, SPIRIT Slovenija
09:10 - 09:30 Predstavitev SPIRIT Slovenija Predstavitev SPIRIT, delovanje na področju podjetništva (umestitev v širši sistem v državi - SPOT, SIO, delo s šolami) in na področju internacionalizacije (pomoč pri internacionalizaciji in investicijah v SLO) Jerica Vidmar, SPIRIT Slovenija
09:30 - 09:45 Predstavitev SPOT Svetovanje PNR SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije, rezultati v regiji do sedaj, dan podornega okolja – prejšnja srečanja, namen današnjega dne Tomaž Stojanović, direktor NEC, Cerknica, vodja SPOT Svetovanje PNR
09:45 – 10:00 Predstavitev stanja v regiji Razvojno stanje regije, kazalci poslovanja regijskega gospodarstva mag. Boštjan Požar, direktor RRA Zeleni kras in GZS RZ Postojna
10:00 - 10:20 Regijski projekti in ključni projekti sodelovanja med institucijami podpornega okolja Projekti podpornega okolja, vključujoč izobraževalni sektor Živa Ložar, vodja projektov, RRA Zeleni kras
10:20 - 10:40 Programiranje za novo finančno perspektivo in COVID vire Trenutne stanje in aktivnosti v povezavi s črpanjem EU virov in novo finančno perspektivo in oblikovanje predlogov mag. Boštjan Požar, direktor RRA Zeleni kras in GZS RZ Postojna
10:40 – 11:00 Usmeritve/strategija SPIRIT glede internacionalizacije Predstavitev področja internacionalizacije, kakšna je usmeritev/strategija; aktivnosti za podjetja za vstop na tuje trge; aktivnosti za privabljanje investitorjev; kakšne aktivnosti peljejo - navezava na SPOT, regijski skrbniki Gorazd Orešek, SPIRIT Slovenija 
11:00 - 11:15 Odmor za kavo    
11:15 - 11:45 Internacionalizacija in privabljanje investicij v regijo Kaj že obstaja za vstop na tuje trge, predstavitev privabljanja podjetij v regijo. Prostorski pogoji – kaj je bilo v preteklosti narejeno, kaj se dogaja sedaj, regionalno skrbništvo, kakšni so načrti na tem področju, prikaz spletne strani - baze in kako deluje Dr. Dunja K. Mahne, vodja projektov, RRA Zeleni kras, regionalna skrbnica za internacionalizacijo
11:45 – 12:15 Predstavitev slovenskega investicijskega ekosistema, dobre investicijske prakse in investicije v luči korona krize Predstavitev slovenskega investicijskega ekosistema. Primeri po Sloveniji, zakaj je Slovenija dobra izbira za investitorje Gorazd Orešek, SPIRIT Slovenija
12:15 – 12:30 Izkušnje drugih regij na področju privabljanja investicij (Podravje) Poudarek na vlogi in vključenosti podpornega okolja mag. Božidar Pučnik, Mariborska Razvojna agencija, Invest Podravje
12:30 – 12:45 Izkušnje drugih regij na področju privabljanja investicij (Občina Ajdovščina) Poudarek na vlogi in vključenosti podpornega okolja Brigita Habjan Štolfa, direktorica ROD Ajdovščina
12:45 – 13:00 Internacionalizacija in razvoj podjetnosti v OŠ in SŠ  Izkušnje SCP na področju internacionalizacije (Erasmus+, pomen internacionalizacije, primer projektov), razvoj podjetnosti, izkušnje z ICST Dolores Keš, Šolski center Postojna
13:00 – 13:10 Povzetek, zaključki, evalvacija predstavljenega SPOT   Tomaž Stojanović, direktor NEC, Cerknica, vodja SPOT Svetovanje PNR Dr. Dunja K. Mahne, vodja projektov, RRA Zeleni kras
13:10 – 14:00  Odmor za kosilo    
  Delo v skupinah  Kakšno je trenutno stanje; kakšne uporabnike že dosegamo in koga bi si še želeli?; v čem smo že dobri, kaj nam manjka; kako lahko nadgradimo delo v skupna prizadevanja; ali je to lahko projekt?; kakšne aktivnosti bi izvedli v grobem. Oblikuje se plakate in osnutek predloga/projekta sodelovanja  
13:45 - 15:30 Internacionalizacija in promocija regije kot privlačne destinacije - Interaktivni panel 1: predstavniki Občin v regiji Kje so največje ovire za investitorje? Kako sistematično ustvarjati boljše pogoje za privabljanje investicij v regijo (prostorski pogoji, infrastruktura, geografska lega in mikrolokacije, ustrezno podporno okolje, kadri)? Kako zagotoviti sistematično delo na privabljanju investicij in konstantno promocijo na ključnih trgih? mag. Božidar Pučnik, MRA 
  Internacionalizacija in promocija regije kot privlačne destinacije - Interaktivni panel 2: predstavniki podpornega okolja v regiji  Opredelitev aktivnosti posamezne institucije podpornega okolja za zasledovanje skupnega cilja – pomoč pri internacionalizaciji povečati vlaganja v regijo? Opredelitev skupnih aktivnosti. Kako s sodelovanjem in aktivnim vključevanjem institucij podpornega okolja v privabljanje investicij do boljših rezultatov na področju privabljanja investicij v regijo? Brigita Habjan Štolfa, direktorica ROD Ajdovščina
  Razvoj podjetništva med mladimi (OŠ, SŠ, podorno okolje) Interaktivni panel 3: predstavniki podpornega okolja v regiji Kako razviti/nadgraditi sistematično delo z mladimi za podjetniški potencial regije; stanje - sedaj poteka projektno, ločeno po institucijah; seznanitev kaj kdo že počne, potencialna povezava / nadgradnja v skupen program / zgodbo, mogoče celo ustanoviti "center odličnosti za razvoj podjetništva med mladimi" -- mlade v regiji je potrebno opolnomočiti in vzgojit, saj bodo naši zanamci in nadaljnji nosilci razvoja v regiji Dolores Keš, Šolski center Postojna
15:30-16:00 Zaključki Predstavitve dela skupin in oblikovanje zaključkov