Turistična sezona na Zelenem krasu

15.09.2020

Turistična sezona v letu 2020 je v veliki meri pod vplivom trenutne svetovne zdravstvene krize zaradi pandemije  Covid-19. Kljub sproščanju omejitev s potovanji v začetku poletja se stanje na področju okužb z novim koronavirusom v Sloveniji in tujini v jesenskem obdobju slabša, kar dodatno otežuje načrtovanje in  delovanje na turističnem področju.

Po trenutno dostopnih podatkih beleži destinacija Zeleni kras (Primorsko-notranjska regija) 75% upad prihodov gostov in 70% manj nočitev kot v primerljivem obdobju v preteklem letu (januar – julij). Po projekciji bo letošnja turistična sezona dosegla četrtino prejšnjega leta, ko smo beležili izjemne poraste prihodov in nočitev gostov. Razlog za visok padec je zagotovo v poziciji in ponudbi destinacije, ki je izjemno vezana na tuje turiste, ki v normalnih obdobjih ustvarijo preko 90 % nočitev. Pri tem so na najhujšem udaru veliki ponudniki – tako turistične nastanitve (hoteli) kot tudi velike turistične znamenitosti in lokacije obiska. Manjši turistični ponudniki poročajo o boljšem stanju, po nekaterih podatkih naj bi imele turistične kmetije ter nastanitve, ki svojim gostom ponujajo višjo dodano vrednost oz. zgodbo in doživetje med 70 in 90 % prometa glede na leto 2019. Delno so na tem področju pomagali turistični boni, do 23.8. jih je bilo v regiji unovčeno 4000. Omeniti velja, da to predstavlja zelo majhen delež (manj kot 1 odstotek) na nivoju celotne Slovenijem kjer je bilo v tem obdobju unovčenih 511.000 turistični bonov. Podatek kaže, da smo za slovenske turiste prepoznavni predvsem kot enodnevna destinacija za izlete in odkrivanje narave in kulture, za nočitve v destinaciji pa se odloča manj gostov. To trditev podpira tudi poročilo nekaterih muzejev (npr. Park vojaške zgodovine Pivka) da so imeli v mesecu avgustu 2020 celo več obiskovalcev kot leto poprej. Povečano število obiskovalcev pa beležijo tudi v naravnih okoljih, kot je Cerkniško jezero z novo urejeno infrastrukturo in potmi za obiskovalce.

Na RRA Zeleni kras smo se takoj po sprostitvi potovanj usmerili v promocijo na domačem trgu in sicer smo preko digitalnih medijev izvajali promocijo po ciljnih skupinah (družine, aktivni turisti, avtodomi, ideje za izlete…). V poletju pa smo skupaj s Slovensko turistično organizacijo začeli z izvajanjem nekaterih promocijskih aktivnosti na tujih trgih. Pri tem gre večinoma za spletne predstavitve tujim organizatorjem potovanj in turističnim novinarjem.

Slaba turistična sezona ponuja tudi možnost za premislek glede razvoja dodatne turistične ponudbe pri posameznih ponudnikih. Dodatne storitve in segmenatcija ponudbe je ključen segment odločanja gostov za obisk posameznih destinacij in turističnih ponudnikov. Vse zainteresirane vabimo na delavnice, ki bodo organizirane v jesenskem obdobju ter prijavi na prejemanje novic RRA Zeleni kras.