SENZORNI – ČUTNI PARK, Center starejših Cerknica DEOS

06.10.2020

V Centru starejših Cerknica so 1. oktobra, na mednarodni dan starejših, otvorili SENZORNI – ČUTNI PARK. Park je nastal v okviru projekta ČUTIM - ŽIVIM (DEOS - Nova terapevtska ponudba – Senzorni park in terapevtske delavnice z glino prilagojene za osebe z demenco) prijavljen na razpis LAS Notranjska. 

Projekt bo starejšim omogočil kvalitetnejše bivanje in preživljanje prostega časa, sočasno pa bo skozi terapevtske delavnice pripomogel k blaženju posledic staranja (demenca). Še posebej v trenutni situaciji, pred katero smo postavljeni, je prišlo do izraza, kako pomembna je medsebojna pomoč ter lastno omejevanje v skrbi za zaščito šibkejših. Do izraza pa je prišlo tudi, kako pomembno je bivanjsko okolje.

Poleg Centra DEOS je v projekt vključena tudi Osnovna šola Cerknica, saj je ključnega pomena predvsem medgeneracijsko povezovanje. Velikokrat se ne zavedamo situacije, dokler se sami ne znajdemo v njih. Podobno se dogaja tudi pri skrbi za starejše. Ko se bomo bolj sposobni zavedati, da v skrbi za starejše dejansko skrbimo za svoj jutri, bo bilo takih dogodkov veliko več.

Naložbo poleg Družbe DEOS sofinancirajo RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.