Evropska sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

30.10.2020

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19«, ki ga bo izvajala Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 10 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 7,2 milijona evrov.

 

Sredstva se bodo mikro, malim in srednje velikim podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju dodelila z izvedbo javnega poziva. Posamezno podjetje bo lahko prejelo največ do 9999,00 evrov pomoči v obliki pavšalnega zneska, ki se bo določil za vsak posamezni primer.

 

Namen javnega poziva bo sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so nastali zaradi izpada prihodkov kot posledice epidemije COVID-19. Podjetja v turističnem in gostinskem sektorju zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov proti širjenju bolezni niso mogla opravljati dejavnosti, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali.

 

Javni razpis bo Javna agencija SPIRIT objavila predvidoma v prvi polovici novembra.

 

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-10-24-evropska-sredstva-za-sofinanciranje-obratovalnih-stroskov-podjetjem-v-gostinstvu-in-turizmu-v-casu-epidemije-covid-19/