360° video posnetki ježe konj v naravnem okolju

02.06.2021

Na izbranih točkah naravne in kulturne dediščine v občinah Ilirska Bistrica in Pivka je v minulih dnevih potekalo snemanje 360° video posnetkov ježe konj, ki bodo namenjeni prikazu jahanja v naravnem okolju. Aktivnost je del operacije Biti na konju, ki se je pričela v začetku letošnjega leta in v kateri poleg RRA Zeleni kras sodelujejo: Zavod Konji na bregu iz Šembij, Srečna kmetija, Uroš Lipanje iz Trnja, Terapevtsko-konjeniški zavod Olsen iz Zagorja, Konjeniški klub Postojna in Osnovna šola Pivka.

To je drugi projekt, ki ga je RRA Zeleni kras kot vodilna partnerica uspešno prijavila na 5. javni poziv za sofinanciranje operacij SLR LAS med Snežnikom in Nanosom. Glavni rezultat projekta je oblikovan nov produkt konjeniškega turizma »biti na konju«, ki bo namenjen zlasti otrokom, gibalno oviranim osebam in osebam, ki potrebujejo fizikalno in psiho-socialno rehabilitacijo.

Posnetki so nastajali ob gradu Prem, Podtaborski steni, gradu Kalc in Petelinjskem jezeru.

Operacija je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.