Odpadno jedilno olje ne bo več obremenjevalo okolja

18.06.2021

Na Občini Cerknica je včeraj potekala predstavitev projekta Zbiraj olje, varuj okolje! Sodelovanje v projektu ločenega zbiranja odpadnih jedilnih olj so predstavili direktor Javnega podjetja Komunala Cerknica Anton Kranjc, župan občine Cerknica Marko Rupar in župan občine Bloke Jože Doles.

Glavni cilj projekta Zbiraj olje, varuj okolje! je vzpostaviti sistem zbiranja odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno olje uporabiti tudi kot surovino za pogonsko gorivo ali izdelavo ekoloških produktov (npr. sveče). Odpadno olje bi sicer končalo v kanalizaciji ter obremenjevalo kanalizacijski sistem ali pa v okolju in onesnaževalo podtalnico, z izvedbo projekta pa se zmanjšuje obremenitev okolja, pitne vode, čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov.

Vodilni partner projekta Zbiraj olje, varuj okolje! JP Komunala Cerknica in ostali partnerji Občina Cerknica, Občina Bloke in Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu so se s projektom ločenega zbiranja odpadnih jedilnih olj prijavili na javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska, ki se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Skupna vrednost projekta je 99.699,26 EUR, EU prispeva skoraj 70.000 EUR.

Več na: https://www.cerknica.si/objava/520647