Še so na voljo sredstva javnega razpisa Slovenskega podjetniškega sklada - P1 plus 2022- garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere!

29.08.2022

Odprt je javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada - P1 plus 2022- garancije  sklada  za bančne kredite s subvencijo obrestne mere!

Še vedno so na voljo sredstva za ugodno financiranje MSP, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad. Za pripravo vloge poskrbimo na RRA Zeleni kras d.o.o., kjer vam v sodelovanju z Občinami Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna zagotovimo sofinanciranje priprave vloge. Za več informacij smo dosegljivi na 05 721 22 40 ali na ziva@rra-zk.si.

 

Pogoji kandidiranja so sledeči:

Upravičenci so MSP, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja.

Kreditni in garancijski pogoji:

  • višina garancije: 60%-80%
  • obrestna mera: 6m EURIBOR + pribitek od 0,35% - 0,85%
  • ročnost: do 10 let, moratorij do 24 mesecev

Upravičeni stroški:

  • razvojne garancije (investicije) ali mikrogarancije (obratna sredstva)