Novela Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina

23.09.2022

Obeta se sprememba Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki predvideva povišanje t.i. enostavne pomoči, torej do 500.000 EUR, na 50% upravičenih stroškov.

Za posebno pomoč in pomoč za energetsko intenzivna podjetja, ki lahko prejmejo do dva milijona evrov, bo formula za izračun višine pomoči ostala nespremenjena, saj tako zahteva EU Začasni krizni okvir. To pomeni, da za posebno pomoč do dveh milijonov evrov ostaja omejitev 30% upravičenih stroškov, energetsko intenzivna podjetja pa lahko računajo do največ 70% upravičenih stroškov.

Pomoč bodo po novem lahko pridobili tudi društva in zavodi, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, kot tudi vsi subjekti iz kmetijstva in ribištva, medtem ko za pomoč ne bodo mogli zaprositi subjekti iz finančne in zavarovalne dejavnosti, kar je vezano na shemo državni pomoči Evropski komisiji.

Vloge bodo upravičenci lahko oddajali v digitalni obliki med 1. in 15. novembrom 2022 preko elektronske aplikacije na Javno agencijo SPIRIT Slovenija.  Vloge bodo lahko vlagali le zakoniti zastopniki, za kar morajo imeti urejeno kvalificirano digitalno potrdilo.

Več informacije je dostopnih na spletni strani MGRT in na SPIRIT Slovenija ali pa nas kontaktirate na ziva@rra-zk.si, 05 721 22 40.