Razpis za sofinanciranje obresti podjetniških kreditov odprt le še ta teden!

11.10.2022

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu ter imajo sedež v eni izmed naslednjih občin: občina Bloke, občina Cerknica, občina Ilirska Bistrica, občina Loška dolina, občina Pivka ali občina Postojna.

Upravičeni stroški do sofinanciranja po razpisu so nastale in plačane obresti posameznega podjetniškega kredita od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2022. Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen podjetniški kredit ne sme znašati manj kot 100,00 EUR in ne več kot 1.600,00 EUR oz. 75% vseh plačanih obresti upravičenega obdobja za posamezen kredit. Vsak upravičenec lahko odda največ tri vloge

Razpisno dokumentacijo najdete v povezavi.

Rok za oddajo vlog je petek, 14. oktobra 2022 do 24.00 ure.