Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2023

16.03.2023

Podjetja, podjetniki in vsi, ki nameravate registrirati dejavnost, lahko kandidirate na javnem razpisu za pospeševanje podjetništva v Občini Pivka.

Nameni pomoči po tem razpisu so:

  • Subvencioniranje stroškov mladih podjetij, višina razpisanih sredstev: 11.000,00 EUR
  • Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja,višina razpisanih sredstev: 3.500,00 EUR
  • Spodbujanje promocijskih aktivnosti, višina razpisanih sredstev: 5.000,00 EUR
  • Spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture, višina razpisanih sredstev: 10.000,00 EUR
  • Spodbujanje priprav projektov, višina razpisanih sredstev: 7.000,00 EUR
  • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razvoj in razširjanje dejavnosti višina razpisanih sredstev: 20.000,00 EUR

Roki za oddajo vlog so: 5.4.2023, 10. 5. 2023 in 20. 9. 2023.

Več o razpisu najdete na spletni strani Občine Pivka.

Pri pripravi vloge vamo pomagamo tudi RRA Zeleni kras (tadeja@rra-zk.si ali ziva@rra-zk.si), kjer imate pripravo le-te sofinancirano s strani Občine Pivka.