Odprt je razpis za Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov v Primorsko-notranjski regiji!

27.06.2023

Razpis Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov v Primorsko-notranjski regiji je namenjen pospeševanju razvoja malega gospodarstva z namenom preprečevanja finančne izključenosti pri financiranju ter omogočanju lažjega dostopa do finančnih virov.

Upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki.

Upravičeni stroški so nastale in plačane obresti posameznega podjetniškega kredita od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023.

Več informacijo o razpisu najdete tukaj.